خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

انجمن علمی,پروژه,پریودنتولوژی ایران,پژوهش,تحقیق,جزوه,چهارمین همایش,خلاصه مقالات,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران
 
مسئولین همایش 
 
رئیس همایش: دكتر سیداصغر میرعمادی
 
دبیر اجرائی همایش: دكتر امیررضا ركن
 
اعضاء كمیته علمی:  
 دكتر اكبر خوشخونژاد- دكتر سیداصغر میرعمادی- دكتر امیررضا ركن- دكتر فریده حقیقتی- دكتر یدالله سلیمانی‌شایسته- دكتر مژگان پاك‌نژاد- دكتر سیدحسین صالحی- دكتر مهوش موسوی‌جزی- دكتر افشین خورسند- دكتر سیدمجتبی سیدین – دكتر غلامعلی غلامی- دكتر فرخ خطیب‌لو- دكتر محمود تمیزی- دكتر هدایت‌الله گلستانه – دكتر غلامعباس مرتضوی.
 
اعضاء كمیته اجرائی:  
دكتر سیداصغر میرعمادی- دكتر امیررضا ركن- دكتر سیدمجتبی سیدین – دكتر سیامك یعقوبی- دكتر یدالله سلیمانی‌شایسته
 
اعضاء كمیته بین المللی: 
دكتر اصغر میرعمادی- دكتر سید‌حسین صالحی
 
اعضاء كمیته امور نمایشگاهی: 
دكتر امیررضا ركن- دكتر حسن سمیاری
 
اعضاء كمیته مالی: 
دكتر امیررضا ركن- دكتر اصغر میرعمادی
 
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                         7 
 
 
SOFT TISSUE MANIPULATION AND AUGMENTATION IN ESTHETIC DENTISTRY 
 
Prof. Dr. Parlar TURKEY * 
 
In general the available soft tissue volume and contours reflect the architecture of underlying hard tissues. In case of intraoral soft tissues, dental- alveolar hard tissues impress the shape and volume of the gingiva and alveolar mucosa.
Localized deficits in the gingiva or mucosa could be corrected by soft tissue surgery including various grafting techniques.
However, when the objective is the improvement of pink aesthetics around natural teeth, restorations or implants combination of surgical techniques and biomaterials would be necessary.
Existence of a healthy and sufficient amount of soft tissue is desirable for stable aesthetics in the visible zone of the dental arch. On the other hand, when hard tissue augmentation is going to be undertaken the quality and quantity of adjacent soft tissue plays an important role for the predictability of the results.
In the historic sense periodontal mucogingival surgical techniques are the fundamental source for soft tissue procedures in aesthetic dentistry. However, with the emergence of different demands in aesthetic dentistry such as implant situations other techniques for conditioning or manipulating the soft tissues have been developed.
In this lecture, various surgical techniques that are used for improving intraoral soft tissue aesthetics will be described and exampled by cases.
خلاصه مقالات همایش                                                                                         8 
 
پیوند آزاد لثه
 
دكتر علی‌اكبر خوشخونژاد*
 
پیوند آزاد لثه‌ای، عملی ساده با نتایجی قابل پیش‌بینی جهت افزایش میزان لثه كراتینیزه می‌باشد كه از اوایل دهه 60 میلادی تا دهه 80 به عمل بسیار رایجی در رشته پریودنتولوژی تبدیل گردید. اگرچه تحقیقات آقای Lindhe و Wenstorm نشان داد تا جائیكه كنترل پلاك جهت جلوگیری از پیشرفت بیماریهای پریودنتال قابل اجرا باشد، كمبود لثه چسبنده (و كراتینیزه) مساله مهمی محسوب نمی‌گردد و این تحقیقات باعث شد توصیه به انجام جراحی F.G.G به فراوانی دهه‌های گذشته صورت نگیرد. با این حال تجارب كلینیكی نشان می‌دهد كه قبل از انجام درمانهای ارتودنسی و پروتز نیاز به مقداری از لثه كراتینیزه با كمیت و كیفیت قابل قبول وجود دارد. به عبارت دیگر در صورت عدم وجود، ایجاد لثه كراتینیزه قبل از چنین درمانهایی ضروری است. عدم توجه به انقباض ثانویه بافت همبندی، اندازه پیوند و ضخامت آن و چگونگی آماده سازی بستر گیرنده پیوند، باعث می‌شود كه نتیجه نهایی منطبق با هدف اصلی نباشد.
 
 
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                         9 
 
در این بحث مروری، ضمن بررسی علل مشكلات متعاقب پیوند آزاد لثه، راهكارهای مناسب جهت انجام یك پیوند آزاد لثه‌ای مناسب پیشنهاد می‌گردد.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                         10 
 
 
Root Cementum and its Significance
 
Prof. Dr.Bosshardt * 
 
The regeneration of peridontal tissues, destroyed or lost due to periodontitis, is a major objective in peridontal therapy. Although experimental studies have shown a great potential for peridontal regeneration, clinical and histological studies yielded widely different results. The limitations of periodontal regeneration largely depend on the regenerative potential on the root surface. Root cementum is the most cardinal periodontal tissue component that is indispensable for reconstituting tooth anchorage. The mineralized tissue that commonly forms after various periodontal regenerative procedures is not functionally attached to the instrumented root surface. It resembles either cellular intrinsic fiber cementum or bone. Various cementum types are found on human tooth roots, the most important being acellular extrinsic fiber cementum and cellular intrinsic fiber cementum. Knowledge of the development, structure, biochemical composition of these two major cementum types and understanding of the attachment mechanism to dentin is imperative in order to develop periodontal treatment modalities that are more predictable and more biology- based.

خلاصه مقالات همایش                                                                                       11 
 
 
موارد مختلف كاربرد در جراحیهای موكوژنژیوال 
 
دكتر جهانشاه برومند*
 
استفاده از روشهای جراحی موكوژنژیوال نظیر پیوند آزاد لثه، می‌تواند موارد متعددی را علاوه بر موارد متداول خود شامل گردد. همچنین انتخاب روش درمان در ضایعات موكوژنژیوال بگونه‌ایكه حصول نتیجه در زمان كوتاهتر و تعداد جلسات كمتر صورت گیرد مبحث جالبی است كه گاه نوعی نوآوری را اقتضا می‌كند. سخنرانی مورد نظر این مسائل را بررسی می‌نماید.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                       13 
 
 
Immediate functional loading in edentulous lower jaw
 
Dr. SERDAR SOYTURK * 
 
In rehabilitating total edentulous cases with osseointegrated implants, one of the prerequisites for establishing osseointegration is a stress- free healing period of 3 to 6 months. For most of the patients, this long healing period with a removable prosthesis is a barrier to acceptance of implant treatment.
Lately, an alternative treatment method for lower edentulous cases is well documented with a success rate equal to the conventional method.
In this live surgery presentation, immediately after the insertion of the implants in between mental foramina, abutments will be connected. Necessary bite registration will be taken.
While the patient is taken to the waiting room, in the lab a temporary fixed prosthesis will be fabricated.
This temporary prosthesis will be screwed into the implants in the afternoon session. Thus the implants will be loaded in the day of the surgery.
The permanent prosthesis will be fabricated and delivered to the patient within the following 3 months time.
When following certain guidelines it is possible to get success for immediate loaded implants for treatment of full edentulous cases.
 

خلاصه مقالات همایش                                                                                       14 
 
 
مروری به درمان ایمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد:
 دكتر مژگان پاك‌نژاد* 
 
در روش‌های استاندارد و روتین ایمپلنت یك دوره ترمیم بدون اعمال بار 6 هفته‌ای توصیه می‌شود كه معمولاً تحمل این دوره بی‌دندانی برای بسیاری ار بیماران دشوار می‌باشد.
اغلب بیماران خواهان این هستند كه بلافاصله سیستم بی‌دندانی‌شان بازسازی و دارای فانكشن شوند. همچنین زیبایی نیز سریعتر به آنها برگردانده شده و در وقتشان نیز صرفه جویی گردد.
امروزه با استفاده از روش Immediate Loading كه پروتز بلافاصله پس از اتمام عمل بر روی فیكسچر گذاشته می‌شود. می‌توان به این خواسته تحقق بخشید.
البته لزوم اعمال بار تاخیری در روش استاندارد بصورت علمی ثابت شده ولی همیشه ترس از failure بعلت اعمال فوری Load وجود داشته است
 
 
 
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                       15 
 
 
اعمال بار بخودی خود مسئول ایجاد بافت فیبروزه نیست بلكه این Micromotion های بالاتر از آستانه تحمل (m 50 تا m 150) در طی دوره ترمیم است كه ایجاد مشكل می‌كند.
یكی از راههای كنترل Micromotion در مقادیر پایین‌تر از آستانه مخرب، دقت در انتخاب بیمار برای دست یابی به ثبات اولیه ایمپلنت از نظر sufficient bone quality است.
در این مطالعه به بحث در مورد، موارد تجویز ایمپلنت در بی‌دندانی‌های مختلف، ملاحظات Esthetic و تكنیك و اصول گام به گام درمان با استفاده از روش Immediate Loading می‌پردازیم.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                       16 
 
 
سینوس لیفت، كدام تكنیك؟ كدام ماده؟ 
 
دكتر حمید محمودهاشمی*
 
چند سالی است كه روشهای مختلف سینوس لیفت جهت حل مشكل ایمپلنت در قسمت خلفی ماگزیلا متداول شده است. همچنین مواد مختلفی علاوه بر استخوان خود فرد در این تكنیكها استفاده می‌گردد. روشهای اصلی سینوس لیفت عبارتند از:
– Window simultaneous
– Window stage
– Osteotome
كه هم اكنون هر تكنیك، مورد استفاده خود را دارد و نیز كاربرد مواد مختلف الوپلاست همراه استخوان كاملاً مرسوم و توصیه شده است. هدف از این مقاله بررسی روشها و مواد فوق و راهنمایی جراحان در انتخاب تكنیك بهتر و بیان موارد مثبت و منفی تكنیكهای فوق می‌باشد. همچنین آناتومی ناحیه بهمراه نكات كلیدی این تكنیكها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                    17 
 
 
ملاحظات اكلوژنی و پریودنشیوم 
 
دكتر مسعود اجلالی * 
 
با تقلیل پریودنشیوم پس از بیماریهای پریو و درمان آن ملاحظات اكلوژنی خاص بشرح زیر بایستی مورد نظر باشد.
1- تغییر در Occlusul table بعلت تقلیل در نیروهای وارده بر دندان
2- تغییر در Occlusul scheme بعلت عدم توانائی در وظایفی كه دندانها در حركات افقی فك دارند  
3- Occlusul Adjustment بعلت تقلیل نیروها بین دندانهای موجود بخصوص دندانهائی كه تحت تروما بوده وبا كاهش بافت‌های پریودنشیوم مواجه هشتند 
در این سخنرانی به موارد فوق اشاره شده و نحوه اجرای آن شرح داده خواهد شد.
 

 

 
 

خلاصه مقالات همایش                                                                                    19 
 
 
شیوع بیماری لثه و پریودونتال در بیماران قلبی مصرف كننده نیفدیپین 
 
دكتر محمدحسن نجفی‌نشلی*
 
نیفدیپین یك كلسیم كانال بلوكر از گروه دی هیدروپیریدین می‌باشد كه بطور وسیعی بعنوان وازودیلاتور در درمان هیپرتانسیون و بیماری ایسكمیك قلبی استفاده می‌شود. افزایش حجم لثه یكی از اثرات جانبی مصرف نیفدیپین می‌باشد. این مطالعه برای اینكه شیوع بیماریهای پریودنتال و افزایش حجم لثه را در بیماران قلبی تحت درمان با نیفدیپین تعیین كند، اجرا شد.
روش كار: 
در یك مطالعه مقطعی اطلاعات از 16 بیمار كه نیفدیپین مصرف می‌كردند با 20 بیمار با اختلالات قلبی كه نیفدیپین را مصرف نمی‌كردند، مقایسه شد. همه بیماران از نظر بیماریهای پریودنتال و افزایش حجم لثه با سه ایندكس مختلف آزمایش شدند. ایندكس پریودنتال PI (Silness & Loe- 1964. (Russel- 1965) و ایندكس افزایش حجم لثه GO (Miller Damm- 1992)  
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                       20 
 
 
نتایج: 
بین دو گروه نیفدیپین و شاهد از لحاظ سن، جنس، ایندكس راسل و PI هیچ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اما درصد شیوع هیپرپلازی در گروه نیفدیپین در ناحیه دندانهای قدامی فك پایین شدیدتر بود. P=0.05
در پایان نتیجه می‌گیریم كه شیوع افزایش حجم كلینیكی مرتبط با دارو درمانی مزمن با نیفدیپین پایین است. شدت هیپرپلازی ناشی از نیفدیپین به طور مستقیم با سطح تحصیلات و بهداشت دهان بستگی دارد.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                      21 
 
 
بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما 
 
دكتر كاظم فاطمی*
 
مقدمه:  
فیبرینوژن یكی از پروتئین‌های فاز حاد است كه سطح آن در ضمن بیماریهای پریودنتال افزایش می‌یابد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما می‌باشد.
مواد و روشها:  
در این مطالعه تعداد 60 نفر (30 نفر گروه تست و 30 نفر گروه كنترل) شامل 27 مرد و 33 زن بررسی شدند. پارامترهای پریودنتال مورد بررسی شامل: میزان عمق پلاكت (PPD)، سطح چسبندگی (CAL) و خونریزی حین پروبینگ (BOP) بود. علاوه بر این فاكتورهای سن، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت بهداشت دهان و دندان و استعمال دخانیات بررسی گردید و بیماران جهت تعیین میزان فیبرینوژن به آزمایشگاه ارجاع شدند.
یافته‌ها: 
 پس از آنالیز آماری داده‌ها نتایج مطالعه نشان داد كه:
خلاصه مقالات همایش                                                                                       22 
 
 
1- میزان فیبرینوژن در گروه تست (mg/dl 24/312) نسبت به گروه كنترل (mg/dl 32/282) بطور معنی‌داری بالاتر بود.
2- با افزایش CAL میزان فیبرینوژن نیز افزایش می‌یابد.
3- میزان فیبرینوژن در افراد با BOP بالاتر، بیشتر است. 
4- با بالا رفتن عمق پاكت میزان فیبرینوژن نیز بالا می‌رود ولی این افزایش معنی‌دار نبود
5- میزان تحصیلات و وضعیت بهداشت نسبت معكوس با مقدار فیبرینوژن نشان داد.
نتیجه گیری: 
 بیماریهای پریودنتال می‌تواند باعث افزایش فیبرینوژن گردد كه ممكن است به علت ماهیت عفونی این بیماریها باشد.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                       23 
 
 
موارد تجویز و عدم تجویز در جراحی اندودانتیكس 
 
دكتر حسن رزمی*
 
اصولاً درمانهای اندو امروزه بدلیل پیشرفت روشهای آموزشی و توانمندتر شدن دندانپزشكان و روند رو به رشد مواد و تجهیزات از درصد موفقیت بسیار بالائی برخوردار گشته اما اعتقاد عمومی بر این است كه در صورت عدم موفقیت درمان ریشه. برای تصحیح آن جراحی تجویز گردد كه این توصیه درست نیست چرا كه اكثر شكستها به شكل مناسبی توسط درمان مجدد با موفقیت مواجه خواهد شد و مطالعات هم نشان داده كه بیش از  درمانهای مجدد موفقیت آمیز بوده اما شرایطی هم وجود دارد كه اگر جراحی انجام نگیرد دندان باید در آورده شود كه در این مقاله سعی در ارائه موارد تجویز و در صورت امكان روشهای مورد استفاده در جراحی اندودونتیك خواهد شد.
 
خلاصه مقالات همایش                                                                                      24 
 
 
روشی جدید جهت قرار دادن ایمپلنت در ریج‌های آتروفیك فك بالا بدون استفاده از گرافتهای استخوانی یا ممبران 
 
دكتر هدایت‌اله گلستانه* 
 
جهت جایگزین موفقیت آمیز ایمپلنت میزان كافی استخوان از نظر ارتفاع و عرض مورد نیاز است. هنگامی كه ریج استخوانی دچار تحلیل شدید می‌گردد حجم استخوان باقی مانده قبل از قرار دادن ایمپلنت بایستی به گونه‌ای مناسب افزایش پیدا نماید. روش‌های مختلف گرافت استخوانی جهت حل این محدودیت ابداع گردیده است كه احتیاج به مراحل متعدد جراحی و زمان نسبتاً طولانی جهت ترمیم محل عمل دارد.
روشی كه در این مقاله ارائه می‌گردد روشی است موفق جهت جایگزاری ایمپلنت در ناحیه خلفی فك بالا كه دچار آتروفی گردیده و بدون احتیاج به گرافتهای استخوانی و یا ممبران قابل انجام است.
ترمیم كلینیكی ضایعات استخوانی پس از 6 ماه تكمیل می‌گردد.
 
 

* Member of Faculty in Ankara University 
* دانشیار و مدیر گروه پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران
* Member of Faculty in Bern University 
* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
* Member of European Academy of Osseointegration
* استادیار گروه پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران
* دانشیار گروه جراحی دهان و فك و صورت دانشگاه علوم پزشكی تهران
* عضوهیات علمی و مدیر گروه پروتزهای متحرك دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
* استادیار و مدیر گروه پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
* استادیار گروه پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشكی مشهد
* استادیار گروه اندودنتیكس دانشگاه علوم پزشكی تهران
* عضو هیات علمی گروه پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 • پاورپوینت معجزه جاویدان (درس 3 کتاب دین و زندگی 2 کلاس یازدهم)

  پاورپوینت درس 3 دین و زندگی 2,پاورپوینت درس 3 دین و زندگی 2 یازدهم,پاورپوینت درس 3 دین و زندگی 2 یازدهم معجزه جاویدان,پاورپوینت درس معجزه جاویدان,پاورپوینت دین و زندگی 2 یازدهم,پاورپوینت معجزه جاویدان,معجزه جاویدان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

  انگیزه,انگیزه مشارکت,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,زنان,مردان,مشارکت,مقاله,ورزش,ورزش همگانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به…

 • پاورپوینت خانه های شناور هانگژو

  آپارتمان,پاورپوینت,پاورپوینت خانه های شناور هانگژو,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,خانه مسکونی,خانه های شناور هانگژو,معماری نمونه مشابه مسکونی,نقد و بررسی,نمونه خانه مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی کاربر محترم…

 • پاورپوینت تحلیل و طراحی تیر بتنی

  آرماتورگذاری تیر,بررسی رفتار خمش و برش تیر,پاورپوینت بررسی تیر بتنی,پاورپوینت تیر بتنی,پاورپوینت طراحی تیر,پروژه بتن,پروژه عمرانی,تحلیل تیر بتن آرمه,چگونگی ساخت تیر بتنی,دانلود پاورپوینت تحلیل و طراحی تیر بتنی,طراحی تیر,طراحی تیر بتن آرمه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل و…

 • دستگاه سوئیچ دیجیتال

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دستگاه سوئیچ,دستگاه سوئیچ دیجیتال,سوئیچ,سوئیچ دیجیتال,مخابرات,مرکز تلفن,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دستگاه سوئیچ دیجیتال را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دستگاه سوئیچ دیجیتال چكیده:دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مركز كلیه…

 • پروتکل درمانی مدیریت خشم

  پروتکل,پروتکل درمانی مدیریت خشم,درمانی مدیریت خشم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروتکل درمانی مدیریت خشم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل  پروتکل درمانی مدیریت خشم تعداد جلسات آموزشی: 12 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 17…

 • پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران

  پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی,پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی در شهر,پاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات,پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران,جغرافیا و برنامه ریزی شهری,دانلودپاورپوینت پوزیتیویسم منطقی و نقش آن در تحولات شهری ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • ساختار سرمایه و كارآیی شركت یك روش جدید برای تست تئوری عامل و كاربردی برای صنعت بانكداری

  بررسی ساختار سرمایه و كارآیی شركت,تئوری عامل و كاربردی برای صنعت بانكداری,تحقیق صنعت بانكداری,روش تست تئوری عامل صنعت بانكداری,ساختار سرمایه و كارآیی شركت,ساختار سرمایه و كارآیی شركت یك روش جدید برای تست تئوری عامل و,صنعت بانكداری,كاربردی برای صنعت بانكداری,مقاله تست…

 • بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان

  دانشجویان,نگرش مذهبی,هوش هیجانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه…

 • پروتکل مشاوره گروهی آدلر

  پروتکل,پروتکل مشاوره گروهی آدلر,مشاوره گروهی آدلر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروتکل مشاوره گروهی آدلر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پروتکل مشاوره گروهی آدلر تعداد جلسات آموزشی: 11 جلسه تعداد صفحه (B lotus 14): 8…

 • پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

  بررسی کتابخانه,پاورپوینت کتابخانه,پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه خارجی,دانلود پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه,کتابخانه آکادمی فلیپس,کتابخانه دانشگاه BTU,کتابخانه دانشگاه آزاد برلین,کتابخانه مورگان,کتابخانه نمونه خارجی,نمونه موردی کتابخانه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت تخریب ساختمان ها به وسیله ی انفجار

  پاورپوینت تخریب ساختمان ها,پاورپوینت تخریب ساختمان ها به وسیله ی انفجار,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,تخریب ساختمان ها,تخریب ساختمان ها به وسیله ی انفجار,دانلود پاورپوینت تخریب ساختمان ها,دانلود پاورپوینت تخریب ساختمان ها به وسیله ی انفجار,دانلود پاورپوینت مه,ساختمان,سازه,مهندسی عمران…

 • مقاله فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

  دانلود پایان نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF) پروژه مقاله فایروال برنامه های تحت وب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقاله فایروال های برنامه های تحت وب (WAF) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

  الیاف,پروژه,پژوهش,پلی استر,تحقیق,خواص فشارپذیری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سطح مقطع دایره و مثلث,ظاهری,فرش بافته شده,فشارپذیری,لیف پلی استر,مقاله,نخهای خاب پلی استر فیلامنتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح…

 • بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

  OLAP,ابزار های انبار اراكل,انبار داده و وب,داده كاوی اراكل,دانلود پروژه بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) و استفاده از الگوهای آماری,دانلود تحقیق بررسی كاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) و استفاده از الگوهای آماری,دانلود مقاله بررسی كاربردی مدل های…

 • مفاهیم امنیت شبکه

  امنیت شبكه,پراكسی,پروتكل,شبكه بیسیم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مفاهیم امنیت شبکه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف این تحقیق بررسی امنیت شبکه می باشد. این تحقیق در سه فصل ارائه می شود. در فصل اول…

 • پاورپوینت علم نانو در شیمی

  الگوی ساختارهای ذره نانوی فرامولکولی,پاورپوینت علم نانو,پاورپوینت علم نانو در شیمی,تجمع کنترل شده و برگشت پذیر ساختارهای ذراتی نانور فراموکولی,تحقیق درمورد علم نانو در شیمی,دانلود پاورپوینت بررسی علم نانو در شیمی,دانلود مقاله علم نانو در شیمی,علم نانو در شیمی,عناصر پایه…

 • پاورپوینت سقف طاق ضربی

  پاورپوینت سقف,پاورپوینت سقف طاق ضربی,پروژه طاق ضربی,سقف,طاق ضربی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سقف طاق ضربی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل عنوان پروژه —1)سقف تیرچه بلوک —2)سقف طاق ضربی —3)سقف چوبی —4)کرمیت —5)کامپوزیت —6)پلی…

 • دانلود پاورپوینت بتن شفاف

  بتن,بتن شفاف,پاورپوینت,پاورپوینت بتن شفاف,پوشش کف,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بتن شفاف,دیوار کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت بتن شفاف را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بتن شفاف   بتن یك ماده ساختمانی ساخته شده از تركیب…

 • پاورپوینت بررسی، شناخت و معرفی روستای فریزی

  پاورپوینت بررسی روستا (شناخت و معرفی روستای فریزی ),پروژه,پروژه بررسی روستا,پروژه دانشجویی برای درس روستا1,پروژه درس روستا,پروژه درس روستا2,پروژه روستای فریزی,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پاورپوینت بررسی روستا (شناخت و معرفی روستای فریزی ),دانلود پروژه,دانلود پروژه برای درس روستا,درس روستا,روستای فریزی,شناخت و معرفی روستای…

 • پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری

  انواع نقشه ها,بررسی تحلیل فضایی داده های برداری,پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری,پروژه جغرافیایی,تحلیل اطلاعات توصیفی,تحلیل فضایی داده های برداری,دانلود پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری,لایه های برداری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل فضایی داده های برداری را…

 • پرسشنامه باورهای كاریابی

  باورهای كاریابی,پرسشنامه,پرسشنامه باورهای كاریابی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه باورهای كاریابی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه باورهای كاریابی این پرسشنامه توسط صالحی 1384 طی پژوهشی ساخته شده است كه شامل 13 سوال است…

 • بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری

  بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان,پایان نامه بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سبک مدیریتی یا رهبری,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سبک مدیریتی یا رهبری را…

 • هبلکس

  پروژه,پروژه هبلکس,پژوهش,پژوهش هبلکس,تحقیق,تحقیق هبلکس,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,مقاله هبلکس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل هبلکس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هبلکس   از مسائل مهم درامرطراحی وساخت پروژه های عمرانی وزن سازه به منظورپایداری بهتردربرابرنیروی…

 • بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران

  آلودگی باكتریایی,آلودگی میکروبی,بستنی,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رشد میکروبی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در…

 • پاورپوینت قالب بالا رونده

  بالابر,بررسی سیستم قالب بالارونده,پاورپوینت قالب لغزنده,دانلود پاورپوینت عمرانی,دانلود پاورپوینت قالب بالا رونده,سیستم قالب بالارونده,قال های پرنده,قالب لغزان,قالب لغزنده,معرفی قالب بالا رونده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت قالب بالا رونده را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری )

  در مقیاس ناحیه شهری,طراحی مجتمع تجاری  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری ) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل اهمیت تاریخی و مذهبی شهرمشهد ، جاذبه زیارتی وتوریستی آن…

 • تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک

  اوپک,بحران‌های نظامی بین‌المللی,پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رئالیسم,سیاست‌های اوپک,مقاله,نو واقع گرایی,واقع گرایی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی بر سیاست‌های اوپک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تأثیر بحران‌های نظامی بین‌المللی…

 • طراحی سایت رزرو بلیط هواپیما

  پایان نامه,پایان نامه طراحی سایت رزرو بلیط هواپیما,پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات,پایان نامه مهندسی کامپیوتر,سایت رزرو بلیط هواپیما,طراحی سایت رزرو بلیط هواپیما,مهندسی کامپیوتر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی سایت رزرو بلیط هواپیما را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی می شود

  شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی می شود کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی می شود را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی می…

 • پاورپوینت معرفی شغل طراح صنعتی

  آِینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی طراح صنعتی,پاورپوینت با عنوان شغل طراح صنعتی,پاورپوینت با موضوع شغل طراح صنعتی,پاورپوینت در رابطه با شغل طراح صنعتی,پاورپوینت در مورد شغل طراح صنعتی,تحصیلات لازم برای ورود به شغل طراح صنعتی,درآمد و حقوق طراح…

 • پاورپوینت مجموعه فرهنگی باغ غدیراصفهان

  باغ غدیراصفهان,بررسی باغ غدیر اصفهان,بنای یادبود علامه امینی,پاورپوینت آشنایی با مجموعه فرهنگی باغ غدیر,پاورپوینت باغ غدیراصفهان,پاورپوینت مجموعه فرهنگی باغ غدیراصفهان,دانلودپاورپوینت مجموعه فرهنگی باغ غدیراصفهان,مجموعه فرهنگی باغ غدیراصفهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مجموعه فرهنگی باغ غدیراصفهان را مطالعه و…

 • پاورپوینت معرفی سقف LCP

  پاورپوینت LCP,پاورپوینت سقف LCP,دانلود پاورپوینت عمرانی,دانلود پاورپوینت معرفی سقفLCP,دانلود سقف,سقف LCP,سقف پیش ساخته,سقف سبک,سقف مرکب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معرفی سقف LCP را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت معرفی سقف LCP   این…

 • پاورپوینت بند پایان و فسیل آنها (حشرات - سخت پوستان – هزارپایان - عنکبوتیان )

  پاورپوینت بند پایان و فسیل آنها,پاورپوینت بند پایان و فسیل آنها (حشرات سخت پوستان – هزارپایان عنکبوتیان ),حشرات سخت پوستان – هزارپایان عنکبوتیان ),دانلود,دانلود بند پایان و فسیل آنها,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت بند پایان و فسیل آنها,فسیل کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت پی سازی در ساختمان

  اجرای پی,پاورپوینت اجرای پی,پاورپوینت پی سازی در ساختمان,پروژه اجرای پی,پروژه پی سازی,پی,پی سازی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پی سازی در ساختمان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ¨پی وسیله ای است كه بار و…

 • پاورپوینت هنر آرت دکو

  آرت دکو,آرت دکو در طراحی داخلی,آشنایی با هنر آرت دکو,پاورپوینت آرت دکو,پاورپوینت طراحی داخلی,پاورپوینت معماری,تزئینات داخلی,دانلود هنر آرت دکو,سبک طراحی و تزیینات داخلی آرت دکو,طراحی داخلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت هنر آرت دکو را مطالعه و در صورت…

 • اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

  اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دان,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود مقاله اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مقاله,مقاله اهداف و اهمیت اجتماعی,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اهداف و…

 • هنر مفهومی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رویکردی از اندیشه و معنا در قالب هنر,فلسفه هنر مفهومی,مارسل دوشان,مقاله,مینی مالیسم در ادبیات,مینی مالیسم در موسیقی,نگاهی به آثار و اندیشه های کریستو و ژن ـ کلود,هنر مفهومی و مینیمالیسم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر)

  تجربیات مدون تدریس دوره ابتدایی دانلود تجربیات مدون تدریس مقطع ابتدایی فنون تدریس در مقطع ابتدایی تجربیات معلم ابتدایی در تدریس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تجربیات مدون تدریس در دوره ابتدایی (نمونه ای دیگر) را مطالعه و در صورت…

 • مبانی و پیشینه نظری انگیزه پیشرفت

  انگیزه پیشرفت,پیشینه نظری انگیزه پیشرفت,مبانی نظری انگیزه پیشرفت,مبانی و پیشینه نظری انگیزه پیشرفت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری انگیزه پیشرفت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری انگیزه پیشرفت…

 • پاورپوینت پرو‍ژه طراحی نور داخلی

  پاورپوینت,پاورپوینت پرو‍ژه طراحی نورداخلی,پرو‍ژه طراحی,پرو‍ژه طراحی نورداخلی,نورداخلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پرو‍ژه طراحی نور داخلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت پرو‍ژه طراحی نور داخلی فهرست  اهداف ترکیب کردن نور الکتریکی و روشنی…

 • پایه های نظری و پیشنه تحقیق میزان اضطراب دانشجویان در ایام امتحانات

  میزان اضطراب دانشجویان,میزان اضطراب دانشجویان پسر در ایام امتحانات,میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پایه های نظری و پیشنه تحقیق میزان اضطراب دانشجویان در ایام امتحانات را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی

  PPT,پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی,دانلود پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی,مبانی هنرهای تجسمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت مبانی هنرهای تجسمی 40 اسلاید   مبانی  هنرهای  تجسمیایجاد آثار…

 • پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری

  پاورپوینت روشها و انواع مداخله مرمت شهری,پاورپوینت روشهای مرمت شهری,دانلود پاورپوینت روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری,روشها و انواع مداخله از نظر مرمت شهری,مداخله فرانوگرایانه,مداخله فرهنگ گرایانه,مداخله مردم گرایانه,مداخله نوگرایانه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روشها و…

 • این سال برای شما چگونه خواهد بود؟

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل این سال برای شما چگونه خواهد بود؟ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟توضیحات : این محصول به…

 • طراحی انواع وان و دوش حمام

  حمام,دوش,دوش های الکتریکی,طراحی حمام,طراحی دوش,طراحی وان,عملکرد دوش,وان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی انواع وان و دوش حمام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت انواع دوش و وان حمام مناسب برای کارهای دانشجویی و همچنین…

 • اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

  EVARET,ارزش ذاتی هر سهم,اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد,بازده قیمت روزانه,تحلیل افقی,تحلیل عمودی,خط sml,دیرش,شاخص بازار و کوواریانس,میانگین بتا,میانگین دیرش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و…

 • تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تاکنون (دوران معاصر)

  پروژه کارشناسی تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تاکنون,پژوهش کارشناسی تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تاکنون,تحقیق کارشناسی تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تاکنون,دانلود پژوهش کارشناسی تاریخ هنر فرش ایران از آغاز تاکنون,دانلود تحقیق کارشناسی تاریخ ه,دانلود مقاله کارشناسی…

 • تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

  پروژه,پژوهش,تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات,تحقیق,تحقیق تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات را مطالعه…

 • پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون

  پاورپوینت معماری,پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون,پروژه معماری,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون,دانلود پروژه معماری,دانلود معماری,هوشنگ سیحون,یادمانهای استاد هوشنگ سیحون,یادمانهای هوشنگ سیحون کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت سینما و معماری

  بررسی تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست,بررسی رابطه سینما و معماری,پاورپوینت تاثیرسینما بر معماری,پاورپوینت رابطه سینما و معماری,پاورپوینت سینما و معماری,تاثیرسینما برمعماری,دانلودپاورپوینت سینما و معماری,رابطه سینما و معماری,سینما و معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سینما و معماری را مطالعه…

 • پاورپوینت کامل مدیریت و مهندسی هزینه ها

  پاور پوینت مدیریت هزینه,پاورپوینت هزینه,تحقیق هزینه,تهیه کردن هزینه,مدیریت کردن هزینه,مدیریت هزینه,مهندسی هزینه,نحوه ی مدیریت هزینه,هزینه ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کامل مدیریت و مهندسی هزینه ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل در بین…

 • پاورپوینت معرفی شغل پزشک

  پاورپوینت با عنوان شغل پزشک,پاورپوینت با موضوع شغل پزشک,پاورپوینت در رابطه با شغل پزشک,پاورپوینت در مورد شغل پزشک,پروژه,پژوهش,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل پزشکی,تحقیق,جزوه,د,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,شخصیت های مناسب پزشک,فرصت های شغلی و بازار کار پزشک,معرفی شغل پزشک,مقاله,مهارت و دانش…

 • تحقیق دیه

  دیه,دیه زن,مجازات مالی,وارث دیه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق دیه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل افراد از طریق اجتماعی شدن خود را با احتیاجات و خصوصیات جامعه تطبیق میدهند اما اجتماعی شدن در گروههای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار رانندگی

  دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش رفتار جرات‏مندانه,فصل دوم پایان نامه رفتار رانندگی,مبانی نظری پایان نامه رفتار رانندگی,مبانی نظری رفتار رانندگی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار رانندگی,مبانی و پیشینه نظری رفتار رانندگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری و…

 • پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی

  پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی,پروژه نانو پوشش‌های ساختمانی,پژوهش نانو پوشش‌های ساختمانی,جزوه نانو پوشش‌های ساختمانی,دانلود پاورپوینت نانو پوشش‌های ساختمانی,دانلود پروژه نانو پوشش‌های ساختمانی,دانلود پژوهش ن,دانلود مقاله نانو پوشش‌های ساختمانی,دانلود نانو پوشش‌های ساختمانی,مقاله نانو پوشش‌های ساختمانی,نانو,نانو پوشش‌های ساختمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها (DEA)

  ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها (DEA),پروپوزال,پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان کرمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها (DEA) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان کرمان…

 • مبانی و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه

  پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه,طرحواره های ناسازگار اولیه,مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه,مبانی و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری طرحواره های ناسازگار اولیه را مطالعه و در صورت نیاز…

 • دانلود پاورپوینت هوش

  ابعاد هوش هیجانی,اندازه گیری هوش,انواع هوش,تست های هوش,دانلود پاورپوینت هوش,سلسله مراتب ابعاد هوش هیجانی,مدل ثرستون,مدل گیلفوردمدل تفکر یا خرد,مقایسه هوش معنوی با هوش احساسی,مقایسه هوش معنوی و هوش عقلی(سنتی),مولفه های ژنتیکی محیطی هوش,نظریه سلسله مراتب هوش اسپیرمن,هوش چندگانه گاردنر,هوش سیاس,هوش…

 • پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط

  پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط,پاورپوینت دیدگاه تربیتی سقراط,پاورپوینت رایگان تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط,پروژه تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط,تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط,تعلیم و تربیت از دیدگاه سقراط,دانلود پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نگرش‌های ناکارآمد

  دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش نگرش‌های ناکارآمد,فصل دوم پایان نامه نگرش‌های ناکارآمد,مبانی نظری پایان نامه نگرش‌های ناکارآمد,مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نگرش‌های ناکارآمد,مبانی و پیشینه نظری نگرش‌های ناکارآمد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری و…

 • مبانی نظری الگو تدریس و کاربرد الگو

  الگو تدریس و کاربرد الگو,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری الگو تدریس و کاربرد الگو را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری الگو تدریس و کاربرد الگو (فصل دوم تحقیق) مشخصات این…

 • بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

  پایه دوم راهنمایی,پروژه,پژوهش,پیشرفت تحصیلی,تحقیق,جزوه,دانش آموزان,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,درس ریاضی,سبک یادگیری,مقاله,یادگیری مشارکتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی اثربخشی یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی با توجه به سبک یادگیری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را مطالعه…

 • مقدمه‌ای بر محاسبات توری

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله مقدمه‌ای بر محاسبات توری,مقدمه‌ای بر محاسبات توری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقدمه‌ای بر محاسبات توری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقدمه‌ای بر محاسبات توری   مقدمه‌ای بر محاسبات…

 • پاورپوینت نظریه سائق یا غریزه

  پاورپوینت غریزه چیست,پاورپوینت غریزه در روانکاوی,پاورپوینت نظریه سائق یا غریزه,پروژه نظریه سائق یا غریزه,تحقیق نظریه سائق یا غریزه,دانلود پاورپوینت غریزه چیست,دانلود پاورپوینت غریزه در روانکاوی,دانلود پاورپوینت نظریه سائق یا غریزه,دانلود پروژه نظریه سائق یا,دانلود تحقیق نظریه سائق یا غریزه,دانلود نظریه…

 • معرفی معماری سرویس گرا

  SOA,سرویس وب,محاسبات سرویس گرا,معماری سرویس گرا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل معرفی معماری سرویس گرا را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه پیش گفتار .................................................................................. A چکیده........................................................................................ D فصل 1 :…

 • پاورپوینت سوء رفتار در خانواده

  پاورپوینت بررسی رفتار در خانواده,پاورپوینت سوء رفتار در خانواده,تحقیق درمورد سوء رفتار,تحقیق سوء رفتار در خانواده,دانلود پاورپوینت سوء رفتار در خانواده,رفتار در خانواده,سوء رفتار,سوء رفتار در خانواده,سوء رفتار نسبت به همسر,علل سوء رفتار زوج ها,مقاله رفتار در خانواده کاربر محترم…

 • بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی

  افراد عادی,بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی,پایان نامه,پایان نامه مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی,پروژه,پروژه مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد…

 • بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام

  تئوری اولسن,تئوری مازاد خالص,سود حسابداری,سود حسابرسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی ارتباط بین سود حسابداری و سود حسابرسی شده با قیمت سهام در شرکتهای سهامی عام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل سود به عنوان…

 • پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS)

  GPS,بررسی مشاهدات، دقت و خطای (GPS),پاورپوینت آشنایی با مشاهدات، دقت و خطای (GPS),پاورپوینت خطاهای GPS,پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS),دانلود پاورپوینت مشاهدات، دقت و خطای (GPS),درس ژئودزی ماهواره ای,مشاهدات، دقت و خطای (GPS) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مشاهدات،…

 • پاورپوینت نظریات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران

  اصول مرمت,اصول مرمتی معماران,پاورپوینت اصول مرمتی معماران,پاورپوینت معماری,پاورپوینت نظریات شهرسازی,پاورپوینت نظریات معماران,پاورپوینت نظریات معماری,دانلود پاورپوینت نظریات معماری,شهرسازی,شهرسازی و اصول مرمتی معماران,مرمت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نظریات معماری-شهرسازی و اصول مرمتی معماران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده

  افزودنی‌های بتن,افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,بتن زودگیرکننده,پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,پروژه افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,جزوه افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,دانلود افزودنی‌های بتن زود,دانلود پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,دانلود پروژه افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,مقاله افزودنی‌های بتن زودگیرکننده کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده را مطالعه و…

 • گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,شركت صوتی و تصویری سروش,صدا و سیما,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش کارآموزی در شركت صوتی و تصویری سروش وابسته به صدا و سیما را مطالعه…

 • مبانی و پیشینه نظری سبک های تفکر

  پیشینه نظری سبک های تفکر,سبک های تفکر,مبانی و پیشینه نظری سبک های تفکر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری سبک های تفکر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری سبک…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه

  ارکان کارراهه,تبیین کارراهه,تعداد اسلاید 22 اسلاید,در این فایل بصورت جامع به بررسی مدیریت کارراهه پرداخته ایم این فایل شامل موارد زیر است,دسته مدیریت(مدیریت منابع انسانی),دیدگاه مدیریت کارراهه سازمانی,دیدگاه مدیریت کارراهه فردی,عنوان دانلود پاورپوینت مدیریت کارراهه,عوامل م,فرمت پاورپوینت,مدل مدیریت کارراهه,مدیریت کارراهه,مفهوم…

 • پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور

  پاورپوینت رایگان نظریه X و Y مک گریگور,پاورپوینت نظریه X و Y در مدیریت,پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور,پاورپوینت نظریه مک گریگور,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه X و Y مک گریگور,دانلود پاورپوینت نظریه X و Y در مدیریت,دانلود پاورپوینت نظریه…

 • بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

  بیمه,بیمه در ایران,پروژه,پروژه بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن,پژوهش,پژوهش بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن,تحقیق,تحقیق بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,قوانین,کلاهبرداری,مجازاتها,مقاله,مقاله بیمه در ایران مجازاتها و قوانین…

 • پاورپوینت مهر و وفا (درس 6 فارسی کلاس دهم)

  پاورپوینت درس 6 فارسی 1,پاورپوینت درس 6 فارسی کلاس دهم,پاورپوینت درس 6 فارسی کلاس دهم مهر و وفا,پاورپوینت درس مهر و وفا,پاورپوینت فارسی کلاس دهم,پاورپوینت مهر و وفا,دانلود پاورپوینت فارسی کلاس دهم,دانلود پاورپوینت مهر و وفا,مهر و وفا کاربر محترم…

 • پرسشنامه تفکر قطعی نگر

  پرسشنامه,پرسشنامه تفکر قطعی نگر,تفکر قطعی نگر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه تفکر قطعی نگر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل  پرسشنامه تفکر قطعی نگر   این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته است که بر پایه…

 • کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

  پایان نا مه کارشناسی ارشد,پروژه,پژوهش,پیشرفت درک مطلب شنیداری,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,رشته آموزش زبان انگلیسی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت معرفی شغل پژوهشگر

  پاورپوینت با عنوان شغل پژوهشگر,پاورپوینت با موضوع شغل پژوهشگر,پاورپوینت در رابطه با شغل پژوهشگر,پاورپوینت در مورد شغل پژوهشگر,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانش، مهارت و تحصیلات مورد نیاز پژوهشگر,دانلو,شخصیت های مناسب پژوهشگر,فرصت های شغلی و بازار کار پژوهشگران,مراحل کار یک پژوهشگر,معرفی شغل پژوهشگر,مقاله,میزان درآمد پژوهشگر,وظایف…

 • پاورپوینت اختلالات دفع در کودکان

  پاورپوینت اختلالات دفع در کودکان,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود,دانلود اختلالات دفع در کودکان,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اختلالات دفع در کودکان,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود روانشناسی مرضی کودک,روانشناسی مرضی کودک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اختلالات دفع در کودکان را…

 • تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

  تاثیرات دین اسلام در عرصه ی ادبیات,حدیث چیست,حدیث محبت در ادب فارسی,دانلود پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,دانلود پژوهش تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,دانلود تحقیق تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی,دانلود رساله تاثیر قرآن…

 • پاورپوینت نکات تربیتی و آموزشی ارزشیابی

  پاورپوینت ارزشیابی آموزشی چیست,پاورپوینت ارزشیابی چیست,پاورپوینت نکات تربیتی و آموزشی ارزشیابی,تحقیق نکات تربیتی و آموزشی ارزشیابی,دانلود پاورپوینت ارزشیابی آموزشی چیست,دانلود پاورپوینت ارزشیابی چیست,دانلود پاورپوینت نکات تربیتی و آموزشی ارزشیابی,دانلود تحقیق نکات تربیتی,دانلود نکات تربیتی و آموزشی ارزشیابی,نکات تربیتی و آموزشی…

 • بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل

  ازدواج,خوشبختی,دانشجویان,رضایت زناشویی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین ازدواج های سنتی و مدرن در دانشجویان متاهل را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل در این پژوهش به بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی…

 • پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت

  پاورپوینت,تابش,تشدید عوامل فیزیکی,دانلود,دما,رطوبت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت ۶۲ اسلاید   فهرست…

 • پاورپوینت روش های هوازی و بی هوازی در تصفیه فاضلاب

  بررسی پاورپوینت روش های هوازی و بی هوازی در تصفیه فاضلاب,بی هوازی در تصفیه فاضلاب,پاورپوینت روش های هوازی و بی هوازی در تصفیه فاضلاب,تحقیق بی هوازی در تصفیه فاضلاب,تحقیق روش های هوازی و بی هوازی در تصفیه فاضلاب,روش های هوازی,روش…

 • پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه

  پاورپوینت مدرسه,پروژه,پژوهش,تاریخ نخستین گونه مدرسه,تحقیق,تحقیق درمورد مدرسه,جزوه,حجره مدرسه,دانلود پاورپوینت مدرسه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مدرسه,دانلود مقاله,ریشه‌های معماری مدرسه,مدرسه,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی مفهوم و معماری مدرسه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های هویت

  رشد اعضای تناسلی,سبک های هویت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های هویت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های هویت,نوجوان,هویت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره سبک های هویت را مطالعه…

 • مبانی نظری ساختمان پستان، سرطان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان

  پاتوفیزیولوژی سرطان پستان,ساختمان پستان,سرطان پستان،,مبانی نظری,مبانی نظری پاتوفیزیولوژی سرطان پستان,مبانی نظری ساختمان پستان,مبانی نظری ساختمان پستان، سرطان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری ساختمان پستان، سرطان پستان، پاتوفیزیولوژی سرطان پستان را مطالعه و در صورت…

 • پاورپوینت ایمنی در عملیات ساختمانی

  آشنایی با ایمنی درعملیات ساختمانی,ایمنی داربستها,ﺍﯾﻤﻨﯽ دﺭ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ مصالح,ایمنی در عملیات خاکی,ایمنی درعملیات ساختمانی,ایمنی قالب بندی,پاورپوینت ایمنی درعملیات ساختمانی,تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی,دانلود پاورپوینت ایمنی درعملیات ساختمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ایمنی در عملیات ساختمانی را…

 • پاورپوینت نقش گل ها (فرهنگ و هنر هفتم)

  پاورپوینت فرهنگ و هنر هفتم,پاورپوینت نقش گل ها,پاورپوینت نقش گل ها (فرهنگ و هنر هفتم),دانلود پاورپوینت نقش گل ها,نقش گل ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نقش گل ها (فرهنگ و هنر هفتم) را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت مبانی برنامه ریزی درسی چیست

  پاورپوینت اصول برنامه ریزی درسی,پاورپوینت برنامه ریزی درسی چیست,پاورپوینت تعریف اصول برنامه ریزی درسی,پاورپوینت تعریف برنامه ریزی درسی,پاورپوینت تعریف مبانی برنامه ریزی درسی,پاورپوینت رایگان مبانی برنامه ریزی درسی چیست,پاورپوینت مبانی برنامه ریزی درسی چیست,دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی درسی چیست,دانلود…

 • پاورپوینت تنوع آب و هوای ایران (درس 11 مطالعات اجتماعی کلاس هفتم)

  پاورپوینت تنوع آب و هوای ایران,پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی هفتم,پاورپوینت درس 11 مطالعات اجتماعی هفتم تنوع آب و هوای ایران,پاورپوینت درس تنوع آب و هوای ایران,تنوع آب و هوای ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تنوع آب و…

 • پاورپوینت عناصر درمعماری اسلامی

  ایوان,پاورپوینت عناصر درمعماری اسلامی,پاورپوینت عناصر معماری اسلامی,حجره,دانلود پاورپوینت عناصر درمعماری اسلامی,رواق,شبستان,صحن و حیاط,عناصر درمعماری اسلامی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت عناصر درمعماری اسلامی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت عناصر درمعماری اسلامی فایل پاورپوینت…

 • انگلیسی درخواب 2

  آموزش زبان انگلیسیانگلیسی درخواب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل انگلیسی درخواب 2 را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل انگلیسی درخواب 2   آموزش انگلیسی درخواب به صورت فایلهای صوتی ایمپتری می باشد که شامل سه قسمت…

 • پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای

  پاورپوینت,پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای,پایگاه داده چند رسانه ای,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت پایگاه…

 • پاورپوینت گزارش کارآموزی - آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک

  پاورپوینت گزارش كارآموزی آشنایی با فرایند تولید کاشی و سرامیک,دانلود پاورپوینت گزارش كارآموزی فرایند تولید کاشی و سرامیک,دانلود گزارش كارآموزی تولید کاشی و سرامیک,كارآموزی سرامیک,كارآموزی کاشی,كارآموزی کاشی و سرامیک,گزارش كارآموزی,گزارش كارآموزی فرایند تولید کاشی و سرامیک کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • مبانی و پیشینه تحقیق سرمایه فکری

  پیشینه تحقیق سرمایه فکری,سرمایه فکری,مبانی و پیشینه تحقیق سرمایه فکری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه تحقیق سرمایه فکری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه تحقیق سرمایه فکری توضیحات: فصل دوم…

 • مبانی نظری رای داور ، تاریخچه و مزایای و معایب داوری

  رای داور ، تاریخچه و مزایای و معایب داوری,مبانی نظری رای داور ، تاریخچه و مزایای و معایب داوری (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری رای داور ، تاریخچه و مزایای و معایب داوری را مطالعه…

 • نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  آیین نامه راهنمایی و رانندگی,خرید نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,خرید و دانلود سوالات راهنمایی و,خرید و دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی,دانلود و خرید سوالات آیین نامه,دانلود و خرید…

 • پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی توضیحات: فصل دوم پایان…

 • بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر

  بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,خلاقیت دانش آموزان,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان,هوش دانش آموزان,هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی همبستگی…

 • بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس

  بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس,پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس,حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس,مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی…

 • طراحی سیتم انبارداری

  انبار,انبارداری,حسابداری,سیتم انبارداری,طراحی,طراحی سیتم انبارداری,کالا,موجودی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی سیتم انبارداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل طراحی سیتم انبارداری ‍ پروژه مالی: طراحی سیتم انبارداری فهرست مطالب عنوان                                                                     صفحه چکیده...........1 فصل اول: کلیات…

 • پاورپوینت معماری خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور

  پاورپوینت معماری خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور,پاورپوینت معماری قدیمی,خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری خانه قدیمی,دانلود پاورپوینت معماری خانه قدیمی مجتهدی در نیشابور,دانلود پاورپوینت معماری قدیمی,معماری خانه قدیمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری خانه…

 • بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین

  پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری,رفتار کودک,کنترل رفتار,کودکان,نگرش والدین,والدین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل زمینه: جهت…

 • پاورپوینت طراحی كارخانه چای

  پاورپوینت طرح كارخانه چای,تحقیق درمورد کارآفرینی كارخانه چای,دانلود پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه چای,دانلود پروژه پاورپوینت طراحی كارخانه چای,دانلود پروژه طراحی كارخانه چای,طراحی كارخانه چای,طرح توجیهی كارخانه چای,كارخانه چای کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت طراحی كارخانه چای را مطالعه و…

 • مبانی نظری فن آوری اطلاعات ، سیستم های اطلاعاتی

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری فن آوری اطلاعات،سیستم های اطلاعاتی,سیستم های اطلاعاتی,فن آوری اطلاعات,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری فن آوری اطلاعات ، سیستم های اطلاعاتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران

  ایران,حقوق,دادرسی,داوری,داوری تجاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مطالب این تحقیق عمدتاً در سه بخش خواهد بود.بخش اول که تحت عنوان کلیات خواهد…