مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980

پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,حقوق عامل,حمل و نقل مركب,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مسئولیت,مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل,مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980,معاهده ژنو 1980,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980 را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو 1980
 
چكیده :
 عامل حمل ونقل مركب، شخصی را گویند كه در مقابل صاحب كالا، جابه جایی سالم كالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی كه از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود كه مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود كه این فكر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مركب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت كرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب كالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .
 
حمل ونقل مركب، نوعی از حمل ونقل است كه در آن محموله بدون اینكه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل تركیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریك از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امكانات انواع حمل ونقل است . از آنجا كه آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار كوشش شده است كه در صورت امكان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مركب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مركب ، عبارت است از هر شخصی كه به حساب خود یا توسط شخص ثالث یك قرارداد حمل ونقل مركب منعقد كرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل كننده های شركت كننده در عملیات حمل ونقل مركب عمل نمی كند .» با توجه به اینكه حرفه عامل حمل ونقل مركب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در كشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می كنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است كه ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وكاردانی لازم و تجربه كافی در تركیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا كه اهم وظایفشان نیز تنظیم همكاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تك نوعی است .
 
با توجه به توضیحات داده شده میتوان گفت عامل حمل ونقل مركب، شخصی حقیقی یا حقوقی است كه عملیات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهی كرده ، به عنوان طرح عملیات ؛ مسیر مناسب، نوع حمل ونقل و متصدی حمل مطمئن را انتخاب می كند واز آنجا كه مسئولیت جابه جایی كالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق و انعقاد قراردادهای جداگانه به نام خود با سایر متصدیان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممكن است كه عامل حمل ونقل مركب ، عمل جابه جایی را در بخشی از مسیر به شخصه انجام دهد ؛ ولی معمولاً عملیات حمل كالا توسط نمایندگان و مأموران وی یا سایر متصدیان حمل ونقل كه طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت می گیرد .
 
با توجه به اینكه مسئولیت حمل كالا به طریق مركب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب كالا ( مشتری ) نیز خود او خواهد بود . براین اساس ، عامل حمل ونقل مركب دارای دو چهره است : ازیك طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جایی كالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوری ، بارگیری ، انجام عملیات گمركی وارسال كالا را برعهده دارد وبا توجه به تراكم و شلوغی بنادر و سهولت و روانی جاده ها (یا بالعكس ) بهترین مسیر را انتخاب می كند . در صورت بروز حوادث غیر منتظره از قبیل اعتصاب و موانع دیگر ، مسیر را تغییر می دهد واز طرف دیگر در ارتباط با مقاطعه كاران و متصدیان حمل ونقل تك نوعی است كه دراین چهره در تنظیم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر می شود . به عبارت دیگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالك ظاهری ، نقش نایب و نماینده را از جانب مالك اصلی كالا ایفا می كند .
 
كشورهای عقب نگاه داشته شده كه همواره نگران توسعه اقتصادی خود هستند و بر تأثیرات حمل ونقل مركب دربخش های گمرك ، بنادر ، فرودگاهها ، بیمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسیت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملی راجع به حمل ونقل مركب ابراز داشتند . در واقع ، نگرانی این كشورها، این است كه ارائه خدمات گوناگون كه لازمه اجرای حمل ونقل مركب است ، از طرف كمپانیهای بین المللی موجب دخالت ناروای آنها در اقتصاد شكننده شان شود . سرانجام نیز به خواسته خود رسیدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « این كنوانسیون به حقوق كشورها در وضع قواعد وكنترل عملیات حمل ونقل مركب و عاملین آن در سطح ملی و نیز به حق در نظر گرفتن موازین راجع به نظرخواهی – بویژه قبل از ورود فن آوری و خدمات جدید – از عاملین حمل ونقل مركب، صاحبان كالا، سازمانهای صاحبان كالا و مقامات ذیربط ملی در مورد شرایط ونحوه بهره برداری ، اعطای پروانه برای عاملین حمل ونقل مركب، مشاركت در حمل و هر اقدام دیگری در جهت نفع اقتصادی وتجاری ملی ، خدشه ای وارد نمی كند .» و مطابق بند 3 همین ماده : « عامل حمل ونقل مركب خود را با قوانین جاری كشور محل مقررات وعملیات این كنوانسیون وفق میدهد .» پس از یافتن آگاهی مختصر در مورد عامل حمل ونقل مركب ، به منظور تشریح بیشتر وضعیت حقوقی او ، لازم است كه حقوق و تعهدات وی مورد بررسی قرار گیرد ؛ بنابراین در ابتدا از مسئولیت عامل حمل و نقل مركب (یكم ) و سپس از امتیازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته می شود .
 
مبحث یكم . مسؤولیت عامل حمل ونقل مركب
 
از بحث برانگیزترین و مهم ترین نكات در زمینه مسئولیت، نوع ، مبنا و سپس حدود آن است كه در معاهده ژنو نیز بخش عمده ای از قواعد به آن اختصاص داده شده است .
 
الف . نوع مسؤولیت
 
یكی از اهداف دنبال شده در معاهده ژنو 1980 این بود كه در تعیین نوع مسئولیت عامل ، نظامی برقرار شود كه پاسخگوی انتظارات تجاری كلیه كشورها بویژه كشورهای صاحب كالا باشد . فكر حاكم در این معاهده این بود كه به موقعیت نسبی برتر متصدیان حمل ونقل درمقابل صاحبان كالا خاتمه داده شده و از این پس افراد اخیر مورد اجحاف متصدیان حمل ونقل قرار نگیرند .
 
قابل ذكر است كه درخصوص تعیین نوع مسئولیت عامل دو طرز تفكر وجود داشته است ؛ یكی نظام زنجیره ای و دیگری نظام یكنواخت .
 
1. نظام زنجیره ای
 
در این نظام ، نوع مسؤولیت عامل همان است كه برحمل ونقل تك نوعی در محل ورود خسارت حاكم است .
 
چنانچه خسارت در مسیر دریایی رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی خواهد بود و اگر خسارت در مسیر جاده ای رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل جاده ای خواهد بود . بنابراین مطابق این نظام، مسئولیت عامل بر اساس كنوانسیون های حمل ونقل بین المللی تك نوعی تعیین می شود . در حالتی كه محل ورود خسارت مشخص نباشد، خسارت وارده به صاحب كالا قابل جبران نخواهد بود .
 
مهمترین مزیت این نظام این است كه عامل ، كمتر یا بیشتر از آنچه متصدی حمل ونقل تك نوعی ملزم به پرداخت آن است ، ملزم نخواهد بود .
 
از جمله ایرادهای وارد بر این سیستم این است كه خسارتهای پنهان مطابق این سیستم جبران نشده باقی می ماند واز آنجایی كه در حمل ونقل توسط كانتینر، خسارات وارده در اغلب موارد از همین نوع است ، نارسایی آن هویداست .
 
عدم امكان شناخت قبلی مشتری از میزان مسئولیت عامل ایراد دیگر وارد بر این سیستم است ، زیرا نوع و میزان مسئولیت عامل بر حسب محل ورود خسارت متغیر خواهد بود . به عبارتی دیگر ، مقدار غرامت دریافتی صاحب كالا بر حسب اینكه خسارت وارده در مسیر دریایی یا ریلی یا جاده ای رخ دهد ، كاملاً متفاوت خواهد بود . بطور مسلم ، این تفاوتها برای مالك كالا غیر قابل درك است . با وجود ایرادهایی كه متوجه این سیستم است اما رویه عملی مدت ها منطبق بر آن بوده است .
 

 • پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

  بهزیستی روان‌شناختی,پرسشنامه,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی این مقیاس در سال 1989 توسط کارول ریف ساخته شده است. این آزمون 84 سؤال…

 • پاورپوینت بتن شفاف

  آشنایی با بتن شفاف,بتن شفاف,پاورپوینت آشنایی با یتن شفاف,پاورپوینت بتن,پاورپوینت بتن شفاف,پاورپوینت عمران,دانلود پاورپوینت بتن شفاف,سنگ های نیمه شفاف,فیبرهای نوری,کاربرد بتن شفاف,لاتیراکن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن شفاف را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • پروژه کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو

  پروژه کارافرینی تولید کمپوت و کنسرو,توجیه اقتصادی تولید کمپوت و کنسرو,دانلود پروژه تولید کمپوت و کنسرو,دانلود کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو,طرح توجیه فنی تولید کمپوت و کنسرو,طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسرو,کارآفرینی تولید کمپوت و کنسرو کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • برنامه اندروید ضبط تماس

  برنامه اندروید,برنامه ضبط تماس,برنامه ضبط تماس ایرانی,برنامه ضبط تماس برای اندروید,برنامه ضبط تماس حرفه ایی,ضبط,ضبط تماس,ضبط تماس اندروید,ضبط تماس ایرانی,ضبط تماس چرمهین,نرم افزار اندروید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل برنامه اندروید ضبط تماس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت درخت ها

  پاورپوینت,پاورپوینت درخت ها,دانلود,دانلود پاوپوینت درخت ها,دانلود پاورپوینت,درخت ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت درخت ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت درخت ها   پاورپوینت درخت ها شامل 66 اسلاید می باشد.   تعریف…

 • تحقیق درباره شغل مهماندار هواپیما

  بازارکار، درآمد و آینده شغلی مهماندار هواپیما د,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مهمانداری,تحقیق با عنوان شغل مهماندار هواپیما,تحقیق با موضوع شغل مهماندار هواپیما,تحقیق در رابطه با شغل مهماندار هواپیما,تحقیق در مورد شغل مهماندار هواپیما,معرفی شغل مهماندار هواپیما,مهارت و…

 • پاورپوینت بایوس چیست؟

  پاورپوینت بایوس چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بایوس چیست؟ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بایوس چیست؟   اگر هنگام روشن نمودن رایانه به نوشته های روی صفحه نمایش دقت کرده باشید ،…

 • پاورپوینت بتن خود تراکم

  scc,آزمایش اسلامپ,بتن خود متراکم,پاورپوینت بتن,پاورپوینت بتن خود تراکم,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پاورپوینت بتن خودتراکم,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود معرفی بتن خود تراکم,دانلود مقاله,طرح اختلاط بتن خود تراکم,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن خود تراکم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدل های خودارزیابی (جوایز كیفیتی)، دمینگ، ملکوم بالدرچ،کیفیت اروپا

  مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی,مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدل های خودارزیابی (جوایز كیفیتی)، دمینگ، ملکوم بالدرچ،کیفیت اروپا EFQM (فصل دوم تحقیق),مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و…

 • پاورپوینت آشنایی با سبک های معماری جهان و ایران

  پاورپوینت آشنایی با سبک های معماری جهان و ایران,پاورپوینت دانشجویی معماری,پاورپوینت معماری,پژوهش دانشجویی آشنایی با سبک های معماری جهان و ایران,تحقیق دانشجویی آشنایی با سبک های,دانلود پاورپوینت آشنایی با سبک های معماری جهان و ایران,دانلود پاورپوینت دانشجویی معماری,دانلود پاورپوینت معماری,مقاله…

 • پاورپوینت معرفی شغل خلبان هواپیما

  بازارکار خلبانی و فرصت های شغلی,پاورپوینت با عنوان شغل خلبان هواپیما,پاورپوینت با موضوع شغل خلبان هواپیما,پاورپوینت در رابطه با شغل خلبان هواپیما,پاورپوینت در مورد شغل خلبان هواپیما,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل خلبانی,شخصیت های مناسب شغ,معرفی شغل خلبان هواپیما,مهارت…

 • پاورپوینت بررسی ماشین کاری آلتراسونیک

  آلتراسونیک,پاورپوینت آلتراسونیک,پاورپوینت ماشین کاری,پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,ماشین کاری,ماشین کاری آلتراسونیک,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی ماشین کاری آلتراسونیک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی و واحد همسایگی

  پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی,پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی و واحد همسایگی,پاورپوینت تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی,پاورپوینت واحد همسایگی,تحلیل مجتمع مسکونی,دانلود پاورپوینت تحلیل سایت مجتمع مسکونی واقع در خیابان کوهسنگی مشهد,مجتمع مسکونی نمونه خارجی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پاور پوینت و پروژه کامل در مورد ترافیک (شیراز)

  انواع ترافیک,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,ترافیک,ترافیک شیراز,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاور پوینت و پروژه کامل در مورد ترافیک (شیراز) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاور پوینت و پروژه کامل در…

 • طرح توجیهی تولید تافی و شكلات

  تولید تافی,تولید شكلات,دانلود طرح اشتغال زایی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح کارآفرینی,دانلود طرح کسب وکار,طرح اشتغال زایی,طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید تافی,طرح توجیهی تولید تافی و شكلات,طرح توجیهی تولید شكلات,طرح کارآفرینی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طرح توجیهی تولید تافی و شكلات را…

 • پاورپوینت آشنایی با کشور ترکیه

  اشنایی با ترکیه,پاورپوینت,پاورپوینت اشنایی با کشور ترکیه,پرچم ترکیه,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ترکیه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آشنایی با کشور ترکیه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با کشور ترکیه   درزمان وجود ارمنستان…

 • پاورپوینت برج کج پیزا

  برج پیزا,برج کج پیزا,پاورپوینت برج پیزا,پاورپوینت برج کج پیزا,پاورپوینت طراح,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,پاورپوینت مهندسی معماری,دانلود پاورپوینت برج پیزا,دانلود پاورپوینت برج کج پیزا,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت مهندسی معماری,طراحی معماری,معماری,معماری داخلی,مهندسی معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت برج…

 • جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل  دانلود جزوه ازدیاد نباتات (علوم باغبانی) رشته کشاورزی   کلیات    انسان اولیه در مورد گیاهان کار سلکسیون و…

 • پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

  پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت پرسشنامه عملکرد سازمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت فرمت فایل: word تعداد…

 • پاورپوینت بیوگرافی رم کولهاس

  بیوگرافی رم کولهاس,پاورپوینت ط,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری داخلی,پاورپوینت مهندسی معماری,دانلود پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت مهندسی معماری,زندگی نامه رم کولهاس,طراحی معماری,معماری,معماری داخلی,مهندسی معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بیوگرافی رم کولهاس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

  اجاره,اصطلاح حقوقی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,شرع,عقد,مفهوم,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن   عقد…

 • ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در دوره عمومی

  ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در دوره عمومی,تحقیق ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در دوره عمومی,جزوه ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در دوره عمومی,مقاله ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در دوره عمومی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ارزشیابی پیشرفته تحصیلی در دوره عمومی را مطالعه و در صورت…

 • بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  ارتباط والدین با مدرسه,پیشرفت تحصیلی,دانش آموزان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل یقیناً جمله ی شریفه ی قرآنی  ((تعاونوا علی…

 • پاورپوینت کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی

  پاورپوینت اثرات موسیقی درمانی در کودکان استثنایی,پاورپوینت روانشناسی کودکان است,پاورپوینت کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی,پاورپوینت موسیقی و کودکان استثنایی,دانلود پاورپوینت کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی,دانلود کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی,روانشناسی کودکان استثنایی,کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی…

 • پاورپوینت سازمان رسمی و غیررسمی

  پاورپوینت تفاوت سازمان ‌های رسمی و غیررسمی,پاورپوینت رایگان سازمان رسمی و غیررسمی,پاورپوینت ساختار,پاورپوینت ساختار سازمانی غیر رسمی,پاورپوینت سازمان رسمی و غیررسمی,دانلود پاورپوینت تفاوت سازمان ‌های رسمی و غیررسمی,دانلود پاورپوینت رایگان سازمان رسمی و غیررسمی,دانلود پاورپوینت ساختار سازمانی غیر رسمی,دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت زندگینامه مارتین هایدگر

  پاورپوینت بیوگرافی مارتین هایدگر,پاورپوینت رایگان زندگینامه مارتین هایدگر,پاورپوینت زندگی نامه مارتین هایدگر,پاورپوینت زندگینامه مارتین هایدگر,پروژه زندگینامه مارتین هایدگر,تحقیق زندگینامه مارتین هایدگر,دا,دانلود پاورپوینت رایگان مارتین هایدگر,دانلود پاورپوینت زندگینامه مارتین هایدگر,دانلود زندگینامه مارتین هایدگر,زندگینامه مارتین هایدگر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت بررسی معماری سبک پارسی

  بررسی شیوه پارسی,پاورپوینت بررسی سبک پارسی,پاورپوینت بررسی سبک پارسی _ معماری اسلامی,پاورپوینت معماری پارسی,پروژه,پروژه سبک معماری پارسی,پروژه معماری اسلامی,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پاورپوینت بررسی سبک پارسی,دانلود پاورپوینت سبک معماری پارسی,دانلود پروژه,دانلود پروژه برای معماری اسلامی,دانلود پژوه,شیوه پارسی,شیوه معماری پارسی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان

  ادراک,پروژه,پژوهش,تحقیق,جو سازمانی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,فنون رهبری,مدیران,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی رابطه بین ادراک مدیران از…

 • پاورپوینت انتی بیوتیک ها

  انتی بیوتیک ها,پاورپوینت انتی بیوتیک ها,خرید پاورپوینت انتی بیوتیک ها,دانلود پاورپوینت انتی بیوتیک ها,دانلود و خرید پاورپوینت انتی بیوتیک ها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت انتی بیوتیک ها را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل آنتی…

 • پاورپوینت مجتمع مسکونی مکزیک

  آپارتمان,پاورپوینت,پاورپوینت مجتمع مسکونی مکزیک,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,خانه مسکونی,مجتمع مسکونی مکزیک,معماری نمونه مشابه مسکونی,نقد و بررسی,نمونه خانه مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

  بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده,دانلود طرح اشتغال زایی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح کارآفرینی,طرح اشتغال زایی,طرح توجیهی,طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده,طرح توجیهی فرآوری سبزیجات تازه و خردشده,طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده,طرح کارآفرینی,فرآوری سبزیجات…

 • پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر

  پرسشنامه,پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر,سبک های فرزندپروری,شیفر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل • پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط…

 • حل كامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای I شكل و ستونهای بست دار

  رفتار هیسترزیس ستونهایI شكل,رفتارهیسترزیس ستون بست دار,مقایسه رفتار هیسترزیس نمونه ستون I شكل سوم با ستون بست دار معادل آن کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل حل كامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای I شكل و ستونهای بست دار را مطالعه و…

 • پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن

  پاورپوینت هزينه يابي بر مبناي كايزن,پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف,پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن,تحقیق هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن,هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن کاربر…

 • بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران )

  آثار باستانی,آثار فرهنگی – تاریخی,احكام فقهی,اموال فرهنگی,ایران,پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,حقوق,حقوقی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,فقه امامیه,فقهی,قوانین حقوقی,مقاله,میراث فرهنگی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی( فقه امامیه و حقوق ایران ) را مطالعه و در صورت…

 • پیشینه و مبانی نظری شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات,پیشینه ومبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات,شایستگی های رهبری و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات,مبانی…

 • پاورپوینت ابزار شناسی و بگارگیری فنون مرمت

  ابزار شناسی و بگارگیری فنون مرمت,پاورپوینت ابزار شناسی و بگارگیری فنون مرمت,حفاظت آثار و ابنیه تاریخی,حفاظت کارگاه مرمت ابنیه,دانلود پاورپوینت ابزار شناسی و بگارگیری فنون مرمت,رولوه با دستگاههای ویژه,رولوه دستی,عکسبرداری هوایی,فتوگرامتری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ابزار شناسی و…

 • پیشینه و مبانی نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,مبان نظری,مبانی نظری نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,نقش…

 • كارآموزی در نیروگاه شهید سلیمی نكا

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,كارآموزی در نیروگاه شهید سلیمی نكا,گزارش كارآموزی,مقاله,نیروگاه شهید سلیمی نكا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل كارآموزی در نیروگاه شهید سلیمی نكا را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل كارآموزی در نیروگاه شهید…

 • مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

  بهره وری,بهره وری در آموزش و پرورش,مبانی نظری,مبانی نظری بهره وری در آموزش و پرورش,مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش را…

 • پاورپوینت اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد

  اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,پاورپوینت اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,پروژه اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,جزوه اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود اتصال دهنده‌های,دانلود پاورپوینت اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود پروژه اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,دانلود مقاله اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد,مقاله اتصال دهنده‌های مکانیکی میلگرد کاربر محترم میتوانید…

 • دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد

  اثربخشی هزینه و وضعیت بازار کار,انواع حقوق و دستمزد,پرداخت بر مبنای شایستگی,پرداخت متغیر,حقوق و دستمزد استراتژیک,دانلود پاورپوینت روش ها و استراتژی های حقوق و دستمزد,طرح حقوق و دستمزد استراتژیک,طرح هماهنگ و ارتقای شغلی,عملکردگرایی,فرهنگ سازمانی و حقوق و دستمزد,فلسفه های حقوق…

 • پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز

  آشنایی با مجتمع عظیم تجاری خلیج فارس,پاورپوینت مجتمع تجاری,پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز,دانلود پاورپوینت مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز,مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس شیراز,مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس (شیراز) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت آرایه ها در متلب

  آرایه‌ها در متلب,پاورپوینت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آرایه ها در متلب را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت آرایه ها در متلب   2-1- ایجاد آرایه   روشهای ایجاد آرایه:     با استفاده…

 • روابط عمومی در ایران و جهان

  ایران,پژوهش,پژوهش روابط عمومی در ایران و جهان,تحقیق,تحقیق روابط عمومی در ایران و جهان,جهان,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روابط عمومی,مقاله,مقاله روابط عمومی در ایران و جهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل روابط عمومی در ایران و جهان را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح

  clean(ETC),Easy,PCM,PFG,to,پاورپوینت نانو تکنولوژی در عمران,پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح ساختمانی,پاورپوینت نانو در مصالح ساختمانی,دانلود پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح,نانو تکنولوژی در مصالح,نانو تکنولوژی در مصالح ساختمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نانو تکنولوژی در مصالح را مطالعه و در…

 • پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء

  پرسشنامه,پرسشنامه موفقیت ارتقاء,موفقیت ارتقاء کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه موفقیت/ ارتقاء این ابزار دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه تكمیل نحوه…

 • معماری مصر

  آشنایی با معماری جهان،مصر،آشنایی با معماری مصر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل معماری مصر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل معماری مصر فایل شامل 56 اسلاید قابل ویرایش می باشد.    

 • پروژه مالی دستمال کاغذی

  پروژه,پروژه مالی,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دستمال کاغذی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه مالی دستمال کاغذی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پروژه مالی دستمال کاغذی   فصل اول چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی…

 • پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شرکت دارو سازی,شرکت های دارو سازی,شرکت هم دارو,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی و تجزیه و تحلیل شرکت صنعتی همدارو را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • بافت شناسی در گیاهان

  پاورپوینت بافت شناسی در گیاهان,خرید پاورپوینت بافت شناسی در گیاهان,دانلود پاورپوینت بافت شناسی در گیاهان,دانلود و خرید پاورپوینت بافت شناسی در گیاهان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بافت شناسی در گیاهان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

  برنامه درسی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانشگاه علوم انتظامی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دروس حقوقی,مقاله,مقطع رشته انتظامی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی چالش های برنامه درسی دروس حقوقی مقطع رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • شیوه های ساخت و تزیین قلمدان

  پایان نامه,پایان نامه شیوه های ساخت و تزیین قلمدان,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پا,دانلود پایان,دانلود پایان نامه شیوه های ساخت و تزیین قلمدان,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود شیوه های ساخت و تزیین قلمدان,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مقاله,همکاری در فروش فایل…

 • پاورپوینت تحلیل موزه هنر کیمبل

  بررسی موزه هنر کیمبل,بررسی و تحلیل موزه هنر کیمبل,پاورپوینت تحلیل موزه هنر کیمبل اثر لویی کان,پاورپوینت موزه کیمبل,پروژه معماری,تاریخچه موزه هنر کیمبل,دانلود پاورپوینت تحلیل موزه هنر کیمبل,دانلود پاورپوینت معماری,موزه هنر,موزه هنر کیمبل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل موزه…

 • مبانی و پیشینه نظری ساختار سازمانی

  پیشینه نظری ساختار سازمانی,ساختار سازمانی,مبانی و پیشینه نظری ساختار سازمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه نظری ساختار سازمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه نظری ساختار سازمانی توضیحات: فصل دوم…

 • پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر زیست پایدار آینده

  پاورپوینت آشنایی با مصدر سیتی,پاورپوینت بررسی مصدر سیتی,پاورپوینت مصدر سیتی,پاورپوینت مصدر سیتی کلان شهر زیست پایدار آینده,دانلود پاورپوینت مصدر سیتی کلان شهر زیست پایدار آینده,شهرسازی,کلان شهر زیست پایدار آینده,مصدر سیتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مصدر سیتی، کلان شهر…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق هوش عاطفی

  ادبیات پیشین هوش عاطفی,ادبیات پیشینه تحقیق هوش عاطفی,پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق هوش عاطفی,مروری بر ادبیات پیشین,هوش عاطفی,هوش هیجانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ادبیات و پیشینه تحقیق هوش عاطفی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ادبیات و…

 • مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی

  ابعاد,جهت گیری مذهبی,مقیاس,مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی این مقیاس را بهرامی احسان ساخته و دارای…

 • پاورپوینت شهرهای کربن صفر

  اصول برنامه ریزی پایدار,پاورپوینت آشنایی با شهرهای کربن صفر,پاورپوینت شهرهای کربن صفر,توسعه پایدار,دانشگاه مصدر,دانلود پاورپوینت شهرهای کربن صفر,شهر کربن صفر,شهرهای کربن صفر,معرفی شهرهای کربن صفر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شهرهای کربن صفر را مطالعه و در صورت نیاز…

 • پاورپوینت سند بلاست و انواع آن

  سند بلاست و انواع آن sand blast سندبلاست فلزات سند بلاست چوب سندبلاست شیشه انواع سندبلاست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت سند بلاست و انواع آن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل  پاورپوینت سند بلاست…

 • ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه ارزیابی رابطه بین…

 • پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری

  اصول الهام از قواعد طبیعت,الهام از اشکال طبیعی,الهام از قواعد طبیعت,الهام گیری معنایی از طبیعت,پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری,دانلود پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری,سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری کاربر…

 • پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری

  بهره وری,پاورپوینت تحلیل بهره وری,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحلیل,تحلیل بهره وری,تعریف بهره وری,جزوه,دانلود پاورپوینت تحلیل بهره وری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلودجزوه,سازمان,کیفیت,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل بهره وری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی…

 • بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع انسانی

  بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع انسانی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله,مقاله بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویكرد آموزی منابع انسانی کاربر…

 • پاورپوینت روش های تحلیلی در حسابداری

  انواع روشهاي تحلیلی,پاورپوینت روش های تحلیلی در حسابداری,تحقیق روش های تحلیلی در حسابداری,تعریف روشهاي تحلیلی,روش های تحلیلی در حسابداری,مراحل روشهاي تحلیلی,مقاله روش های تحلیلی در حسابداری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روش های تحلیلی در حسابداری را مطالعه و…

 • پاورپوینت شبیه‌سازی و كاربرد آن در لجستیك و مدیریت زنجیره تأمین

  simulation,پاورپوینت شبیه سازی,پاورپوینت کامپیوتر,پروژه شبیه‌سازی,دانلود پاورپوینت شبیه‌سازی و كاربرد آن در لجستیك و مدیریت زنجیره تأمین,شبیه سازی,شبیه‌سازی و كاربرد آن,لجستیك,لجستیك و مدیریت زنجیره تأمین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت شبیه‌سازی و كاربرد آن در لجستیك و مدیریت زنجیره تأمین…

 • مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری حافظه ، قدرت یادگیری…

 • مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین

  زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین,مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت طراحی پارامتریک (پارامتریک دیزاین)

  پارامتریک دیزاین,پاورپوینت پارامتریک دیزاین,پاورپوینت طراحی پارامتریک,دانلود پاورپوینت طراحی پارامتریک,طراحی پارامتریک,معماری پارامتریک کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت طراحی پارامتریک (پارامتریک دیزاین) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت طراحی پارامتریک (پارامتریک دیزاین) ، در حجم 29…

 • پاورپوینت تحلیل برج ترنینگ تورسو

  Turning Torso,آشنایی با برج ترنینگ تورسو,بررسی و تحلیل برج ترنینگ تورسو,پاورپوینت برج ترنینگ تورسو,پاورپوینت تحلیل برج ترنینگ تورسو,تحلیل برج ترنینگ تورسو,دانلود پاورپوینت تحلیل برج ترنینگ تورسو,سانتیاگو کالاتراوا کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت تحلیل برج ترنینگ تورسو را مطالعه و…

 • بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان (مطالعه موردی شركت آتیه سازان حافظ)

  (مطالعه موردی شركت آتیه سازان حافظ),بررسی تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان,پایان نامه تأثیر عوامل رضایت مندی بیمه شدگان بر درآمد شركت های بیمه مكمل درمان,دانلود پایالن نامه تأثیر عوامل رضایت مند کاربر…

 • تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری )

  پروژه,پژوهش,پیوسته و آنلاین,تحقیق,تحقیقات بازاریابی,تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری ),جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,کامپیوتری,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری ) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تحقیقات…

 • دانلود پاورپوینت کار سنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

  اصول کار سنجی,برخی از روشهای کار سنجی,برخی از فوائد کار سنجی,پیش نیازهای کار سنجی,تعریف کارسنجی,دانلود پاورپوینت کار سنجی (فصل یازدهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی),روش استفاده از سوابق گذشته,روش گزارش گیر,فن بررسی حرکات,مراحل بررسی حرکات,مراحل روش استفاده…

 • مقاله در مورد الکتریسیته و مغناطیس

  خرید مقاله در مورد الکتریسیته و مغناطیس,دانلود مقاله در مورد الکتریسیته و مغناطیس,دانلود و خرید مقاله در مورد الکتریسیته و مغناطیس,مقاله در مورد الکتریسیته و مغناطیس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مقاله در مورد الکتریسیته و مغناطیس را مطالعه و…

 • پیشینه و مبانی نظری سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه و مبانی نظری سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب,سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب,مبانی نظری,مبانی نظری سیلاب وعوامل موثر در بروز سیلاب,مبانی نظری و…

 • پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین

  پاورپوینت استان قزوین,پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین,پاورپوینت تحلیل معابر استان قزوین,پاورپوینت سیمای اقلیمی استان قزوین کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت برنامه ریزی کالبدی استان قزوین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی…

 • ابزارهای مالی مشتقه

  ابزارهای مالی مشتقه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ابزارهای مالی مشتقه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل ابزارهای مالی مشتقه   مقاله حسابداری و مدیریت با عنوان ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه در 10 صفحه…

 • پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال

  پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب,تصفیه فاضلاب بیمارستان,تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال,جزوه,دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش لجن فعال,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,روش لجن فعال,مقاله,مقاله روش لجن فعال کاربر محترم میتوانید…

 • پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت قسمت(1)

  آزمایش های آسفالت,آزمایش های قیر,آزمایش های قیر و آسفالت,آسفالت,پاورپوینت آزمایش های آسفالت,پاورپوینت آزمایش های قیر,پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت,پاورپوینت آسفالت,دانلود پاورپوینت آزمایش های آسفالت,دانلود پاورپوینت آزمایش های قیر,دانلود پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت,دانلود پاورپوینت آسفالت,ساختمان,سازه,مهندسی ساختم کاربر محترم…

 • جزوه جامعه شناسی پزشکی

  پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,جزوه جامعه شناسی پزشکی,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جامعه شناسی پزشکی,دانلود جزوه,دانلود جزوه کنکور,دانلود مقاله,دانلودجزوه جامعه شناسی پزشکی,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,کسب و کار,مقاله,همکاری در فروش فایل کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل جزوه جامعه شناسی…

 • رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه (مطالعه موردی: شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  بورس اوراق بهادار تهران,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,درصد تغییرات,رابطه‌ بین,رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه (مطالعه موردی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران),شركت‌های پذیرفته شده,شیوه‌های تأمین مالی,مقاله,هزینه‌ سرمایه کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل…

 • مبانی نظری اخلاق حرفه ای

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری اخلاق حرفه ای,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری اخلاق حرفه ای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری اخلاق حرفه ای (فصل دوم تحقیق)…

 • مبانی نظری شایستگی رهبر

  شایستگی رهبر,مبانی نظری شایستگی رهبر,مبانی نظری شایستگی رهبر (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری شایستگی رهبر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری شایستگی رهبر (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر:…

 • پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

  پاورپوینت دریاهای ایران,درس 17 مطالعات اجتماعی ششم,درس هفده مطالعات ششم ابتدایی,درس ویژگی های دریاهای ایران,کلاس ششم کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • بررسی عوامل موثر در بهره وری كاركنان كارخانه‌ی آسفالت سازی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

  بررسی عوامل موثر در بهره وری كاركنان,بهره وری كاركنان,پایان نامه,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در بهره وری كاركنان,مقاله,مقاله بررسی عوامل موثر در بهره وری كاركنان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی عوامل موثر در…

 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 82

  آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی امین در سال 89,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم…

 • بررسی هرزه نگاری در محیط سایبر

  پایان نامه بررسی هرزه نگاری در محیط سایبر,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,محیط سایبر,مقاله,هرزه نگاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی هرزه نگاری در محیط سایبر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی هرزه نگاری در…

 • دانلود پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟

  این فایل در زمینه” بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن “می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است,تاریخچۀ OD,تعداد اسلاید32 اسلاید,تعریف OD,دسته مدیریت,عنوان…

 • نقش Router در مسیریابی

  آشنائی با سخت افزار مسیر یابها,استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت,استفاده از روتر در یک شبکه lan,سخت افزار خارجی مسیر یاب,عناصر اصلی در یک روتر,مؤلفه هائی كه در پشت بدنه مسیریاب تعبیه شده اند,مسیر یابهای سری 1600,مسیر یابهای سری…

 • کارآفرینان چینی بسوی جهانی شدن

  بسوی جهانی شدن,چینی,کارآفرین,کارآفرینان,کارآفرینان چینی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل کارآفرینان چینی بسوی جهانی شدن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل کارآفرینان چینی بسوی جهانی شدن   چکیده چین ممکن است در نقطه اوج رشد جهانی انفجاری…

 • پاورپوینت شیوه های اجرایی ساخت، پیش مونتاژ بالابری و نصب سازه راس برج میلاد

  پاورپوینت پیش مونتاژ بالابری برج میلاد,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت سازه فولادی راس برج میلاد,پاورپوینت شیوه های اجرایی ساخت برج میلاد,پاورپوینت شیوه های اجرایی ساخت، پیش مونتاژ بالابری و نصب سازه راس برج میلاد,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت نصب سازه راس برج…

 • اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394

  داده های مربوط به اقلام ترازنامه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 الی 1394,دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران…

 • پاورپوینت ارگونومي در مديريت مهندسی

  ارگونومي در مديريت مهندسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ارگونومي در مديريت مهندسی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت ارگونومي در مديريت مهندسی   این پاورپوینت در مورد ارگونومي در مديريت مهندسي در 75…

 • دانلود مقیاس پرخوری

  پرخوری,مقیاس پرخوری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود مقیاس پرخوری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود مقیاس پرخوری در زیر تعدادی جمله­ نوشته شده است. لطفاً تمام جمله­­ها را به دقت بخوانید و در هر…

 • تست نامیدن اسامی و افعال

  برونداد واژگانی,پردازش معنایی,پردازش واژگان,پروژه,پژوهش,تحقیق,تست نامیدن اسامی و افعال,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,درونداد واژگانی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تست نامیدن اسامی و افعال را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تست نامیدن اسامی و افعال  …

 • پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ

  پروژه کارافرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ,توجیه اقتصادی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ,دانلود پروژه کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ,طرح توجی,طرح توجیه فنی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ,طرح توجیهی کارگاه…

 • بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان

  املا,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانش آموزان,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دیکته نویسی,مشکل املایی,مقاله,نارسانویسی,نوشتاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان   وجود…

 • پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش

  بررسی دستگاه گوارش,بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش,پاورپوینت بررسی دستگاه گوارش,پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش,پاورپوینت دستگاه گوارش,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دستگاه گوارش,فیزیولوژی دستگاه گوارش,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی فیزیولوژی دستگاه گوارش را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • پاورپوینت اندیشه در معماری

  آفرینش نظریه معماری,اندیشه در معماری,اندیشه و معماری,پاورپوینت اندیشه در معماری,پاورپوینت رابطه اندیشه و معماری,جان لنگ,دانلود پاورپوینت اندیشه در معماری,مبانی نظری معماری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اندیشه در معماری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل…

 • مبانی نظری آلودگی صوتی

  آلودگی صوتی,مبانی نظری آلودگی صوتی,مبانی نظری آلودگی صوتی (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری آلودگی صوتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری آلودگی صوتی (فصل دوم تحقیق)      …

 • مدیریت تولید

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مدیریت تولید,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مدیریت تولید را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مدیریت تولیدمدیریت تولید [۱]، عملکردی است که عهده‌دار مسئولیت برنامه‌ریزی تاکتیکی و راهبردی فراورده‌های موجود و…

 • دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان

  آثار و پیامدهای مثبت سبک کنترلی,آثار و پیامدهای منفی سبک کنترلی,اثر بخشی سبک های ارتباطی,تعریف سبک و شیوه ارتباطی,دانلود پاورپوینت سبک های ارتباطی در سازمان,سبک برابری (تساوی),سبک کنترلی,شش سبک و شیوه ارتباطی در چارچوب سازمانی,عوامل کلی یک سبک و شیوه…

 • بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش افراد

  ایران,پوشش افراد,حجاب,قوانین كیفری,لباس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش افراد را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت…

 • پاورپوینت کشش اقتصادی چیست

  پاورپوینت تعریف کشش اقتصادی,پاورپوینت رایگان کشش اقتصادی چیست,پاورپوینت کشش اقتصادی چیست,پاورپوینت کشش یا الاستیسیته در بازار چیست,تحقیق ک,دانلود پاورپوینت تعریف کشش اقتصادی,دانلود پاورپوینت رایگان کشش اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت کشش اقتصادی چیست,دانلود پاورپوینت کشش یا الاستیسیته در بازار چیست,دانلود کشش اقتصادی…

 • پاورپوینت مسجد برای درس معماری اسلامی

  پاورپوینت مسجد,پاورپوینت مسجد برای درس آشنایی با معماری اسلامی,پاورپوینت مسجد برای درس معماری اسلامی,پاورپوینت مسجد و معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت مسجد,دانلود پاورپوینت مسجد برای درس آشنایی با معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت مسجد برای درس معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت مسجد و معماری اسلامی,دانلود مسجد…

 • حس پرستش و فطرت انسان

  پایان نامه حس پرستش و فطرت انسان,پروژه,پروژه حس پرستش و فطرت انسان,پژوهش,پژوهش حس پرستش و فطرت انسان,تحقیق,تحقیق حس پرستش و فطرت انسان,حس پرستش,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,فطرت انسان,مقاله,مقاله حس پرستش و فطرت انسان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل حس پرستش…

 • مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت

  عدالت سازمانی و عدالت,مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت,مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری عدالت سازمانی و عدالت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری…

 • طراحی انواع وان و دوش حمام

  حمام,دوش,دوش های الکتریکی,طراحی حمام,طراحی دوش,طراحی وان,عملکرد دوش,وان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی انواع وان و دوش حمام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت انواع دوش و وان حمام مناسب برای کارهای دانشجویی و همچنین…

 • پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری

  پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری,خرید پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری,خرید و دانلود پاورپوینت حسابداری,خرید و دانلود پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت حسابداری,دانلود پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری,دانلود پروژه مباحث جاری در حسابداری,دانلود و خرید پاورپوینت مباحث…

 • پاورپوینت تحلیل برج قابوس

  انعکاس صدا در برج قابوس,برج قابوس,بندکشی دیواره برج قابوس,پاورپوینت تحلیل برج قابوس,پی و بدنه بنای برج قابوس,تحلیل برج قابوس,دانلود پاورپوینت تحلیل برج قابوس,سردر ورودی و تزیینات برج قابوس,صدمات و تعمیرات برج قابوس,مرمت بنای برج قابوس,مشخصات بنای برج قابوس,میل گنبد,نحوه اجرای…