مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری

اجرا و نگهداری,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سیستم‌های آبیاری,مدیریت,مدیریت اجرا و نگهداری,مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری,مقاله
کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.

دانلود فایل

مدیریت اجرا و نگهداری سیستم‌های آبیاری

مدیریت اجرا و نگهداری سیستم های آبیاری

پیشگفتار:

هدف از نگارش كتاب حاضر آن است كه با توضیح كامل مراحل مختلف یك طرح، به گردانندگان تشكل های گروهی در زمینه‌ی اجرای وظایف محوله، كمك شود.

الف) طرح توسعه:

طرح توسعه شامل مراحل زیر است:

–        تهیه و جمع آوری اطلاعات

–        فرایند برنامه ریزی و طراحی

–        تشكیل گروه

–        تجهیز گروه

–        و سرانجام امور تكمیلی.

هر یك از مراحل فوق به زیر شاخه هایی تقسیم می شوند. توضیحات كامل مراحل یاد شده در كتاب آمده است.

ب) توضیحاتی درباره‌ی كتابچه راهنما:

در ابتدای هر فصل یكی از مراحل طرح توسعه شرح داده شده و در ابتدای آن كلیاتی از اطلاعات ذیل درج گردیده است:

گروه هدف: در این قسمت مشخص شده كه كدام فرد یا گروه كشاورزی در مرحله‌ی مورد بحث، مسئولیت دارد. گروه هدف می تواند شامل كلیه‌ی كشاورزان یك روستا و حومه‌ی آن، اعضای گروههای ویژه، اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره، كارگران فنی حوزه‌ی آبیاری[1] و غیره باشد.

كارمندان مسئول: در این بخش از كارمندانی از موسسات دولتی یا خصوصی نام برده شده كه در مرحله‌ی مورد نظر، مسئولیت خاصی را برعهده دارند.

NGOها: سازمان های غیر دولتی كه در زمینه های خاصی فعالیت دارند.

زمان بندی: مشخص می كند طی چه زمانی پس از اتمام یك مرحله، مرحله‌ی بعدی آن باید آغاز شود.

اهداف اصلی: نتیجه ای است كه طی هر مرحله از طرح توسعه باید حاصل شود.

روش ها: مشخص می كند كه در هر مرحله از چه روشهایی می توان بهره جست. (مصاحبه، گفتگوهای گروهی یا خصوصی، نظرسنجی، سخنرانی، مباحثه، مشاهده و…)

اسناد: در هر مرحله از طرح، اسناد و مدارك خاصی مورد نیاز است.

تجهیزات سمعی بصری: گردانندگان تشكل ها باید در هنگام ملاقات با كشاورزان، از امكاناتی مانند فلوچارت، نقشه، طرح و عكس استفاده كنند. بخصوص استفاده از فلوچارت برای جلب توجه و آموزش كشاورزان، در حین سخنرانی توصیه می‌شود. پس از چند جلسه، بروشور یا اطلاعیه ای كه حاوی خلاصه مطالب باشد، باید بین كشاورزان توزیع شود. در ضمیمه‌ی 2، متن كلیه‌ی اطلاعیه ها و فلوچارت ها درج شده است. وظایف ویژه‌ی گروه‌های آبیاری عبارتند از:

        ·تهیه‌ی یك طرح اجرایی كه شامل جداول توزیع آب آبیاری و الگوی كشت است.

        ·ارایه‌ی كلیه‌ی اطلاعات لازمه، مانند الگوی كشت و نیاز آبی به حوزه‌ی آبیاری.

اطلاعات و دستورالعمل‌ها:

تحت این عنوان و به منظور كمك به گردانندگان تشكل ها در راستای اجرای مراحل طرح، یك سری اطلاعات كلی و دستورالعمل های مهم ارایه شده است.

در این راستا برای بیان موضوعات مختلف ازنمادهای متفاوتی استفاده شده است:

B: اطلاعات مهم و یا دستورالعمل.

O : توصیه به پرهیز از شرایطی ویژه یا عدم انجام كاری خاص.

$: فلوچارت هایی كه توصیه می شود.

?: بروشور/ اطلاعیه ای كه باید توزیع گردد.

`: كپی اسناد و سایر اطلاعاتی كه در ضمیمه آمده است.

ج) ثبت فعالیت ها:

توصیه می شود گردانندگان تشكل ها با استفاده از اطلاعات كلی مربوط به بازدیدها، گزارش هایی تهیه و ارایه كنند. این اطلاعات می تواند شامل نام روستا، تاریخ بازدید، تعداد كشاورزان بازدید كننده، هدف از بازدید، موضوعاتی كه مورد بحث قرار گرفته، تصمیمات گرفته شده وبالاخره سایر اقدامات مقتضی باشد.

نمودار طرح توسعه

 

 
 

جمع آوری اطلاعات

 

 
 

 

مرحله‌ 1: شناسایی و بازدیدهای اولیه

گروه هدف: حاكم و سایر رهبران روستا

زمان بندی: یك یا دو هفته قبل از اطلاع رسانی

اهداف اصلی:

× ارزیابی منطقه

× معرفی اجمالی طرح و موسسه‌ی مجری آن و همچنین تبیین اهداف طرح

× معرفی و شرح اجمالی اهداف اطلاع رسانی، قبل از تعیین تاریخ، زمان و هزینه‌ی برگزاری جلسات اطلاع رسانی در روستا

× جمع آوری شماره تلفن های حاكم و كلیه‌ی رهبران روستا

روش ها:

× برگزاری جلسات

اسناد: هیچ

 

 
 

امكانات سمعی بصری: هیچ

اطلاعات و دستورالعمل

1/1) شناسایی:

گردانندگان تشكل ها باید پیش از بازدید اولیه كه نقطه‌ی رسمی آغاز طرح است، محل اجرای طرح را شناسایی، بافت جمعیتی آن را بررسی و اطلاعات ضروری مورد نیاز برای انجام بازدیدهای اولیه را جمع آوری كنند. برخی از اطلاعات مورد اشاره در زیر ذكر شده اند:

        ·نام روستا.

        ·نام و شماره تلفن حاكم روستا.

        ·نقشه هایی كه موقعیت روستا و راه‌های ارتباطی آن را مشخص می كند.

        ·اطلاعات مربوط به مناطق زیر كشت و تعداد خانوارهای ساكن روستا.

        ·و سایر اطلاعات و اسناد.

بهتر است برای داشتن تصویری روشن از منطقه و برآورد فاصله‌ی روستاها و همچنین بررسی وضعیت جاده ها بازدید مختصری از منطقه‌ی اجرای طرح انجام شود.

2/1) بازدید اولیه

1/2/1) تماس با افراد صاحب نفوذ:

گردانندگان تشكل ها باید با حاكم روستا یا سایر افراد ذی‌نفوذ تماس گرفته و موسسه، طرح توسعه و اهداف و روشهای انجام آن را معرفی و تشریح كنند. در صورت عدم اطلاع رسانی، ملاقات با آنان در مدت بازدید از روستا، كاری مشكل می‌نماید. در این شرایط، گردانندگان تشكل ها تنها موفق به گفتگو با عده‌ی معدودی از بزرگان روستا خواهند شد.

B ملاقات های شخصی گردانندگان تشكل ها با سران روستاها، از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا آنان مسئول انجام امور مقدماتی برگزاری جلسات (اطلاع رسانی تاریخ، زمان و محل برگزاری جلسات و تاكید بر اهمیت حضور آنان در جلسات فوق) می باشند.

2/2/1) معرفی طرح و موسسه‌ی مجری آن:

ممكن است روستائیان تا پیش از بازدید موسسه‌ی مجری طرح از روستا، حتی نامی از آن نیز نشنیده باشند و برای نخستین بار طی بازدید مسئولان آن با نام موسسه و فعالیت‌های آن آشنا شوند.

بدیهی است كه در این مرحله هنوز روستاییان از طرح توسعه و اهداف و محتوای آن آگاه نیستند.

B گرداننده‌ی تشكل باید توضیحات مختصر اما كاملی از طرح توسعه و موسسه‌ی مجری آن به كشاورزان ارایه كرده و هدف از بازدید را رایزنی برای تعیین تاریخ، زمان و محل برگزاری جلسات آگاه سازی عنوان كند. در طول مدت بازدید، گرداننده‌ی تشكل تنها به موضوعات كلی زیر اشاره می كند:

        ·نام موسسه‌ی مجری طرح.

   ·اهداف اصلی از اجرای طرح: كه عبارت از استفاده و ترویج یك سیستم آبیاری پایدار است كه در آن گروه‌ها در برنامه‌ریزی، طراحی، نصب، استفاده و نگهداری سیستم های آبیاری، زهكشی و رفاهی دخیل هستند.

        ·اهمیت برگزاری جلسات آگاه سازی كه معرفی موسسه و تشریح طرح به كشاورزان را نیز شامل می شود.

B علاوه بر ساكنان روستاهای بزرگ، حاشیه نشینان آن مناطق نیز باید برای شركت در این جلسات دعوت شوند.

در پایان بازدید از روستا، كشاورزان باید با همراهی گرداننده‌ی تشكل بر سر تاریخ، زمان و محل برگزاری جلسات به توافق برسند.

B هرچند گرداننده‌ی تشكل می تواند تاریخی را برای برگزاری نشت های آتی پیشنهاد كند اما این كشاورزان هستند كه باید با آن موافقت كنند. گرداننده‌ی تشكل باید برنامه های خود را تا حد امكان با سلایق وخواسته های كشاورزان هماهنگ سازد. برای مثال، ممكن است كشاورزان ترجیح دهند كه طی فصل كاشت یا برداشت، جلسات در ساعات اولیه روز یا اواخر شب برگزار شوند.

B لازم است سلسله جلسات آگاه سازی در مكانی برگزار شود كه تمامی كشاورزان بخوبی با آن آشنا بوده و در آن احساس آرامش و راحتی كنند. جلسات را نباید در محیطی پر ترافیك و پر ازدحام كه آلودگی صوتی فروشگاه‌ها، اتومبیل‌ها و مردم مانع تمركز افكار كشاورزان می شود، برگزار كرد.

3/2/1) تبلیغات و فعالیت های آگاه سازی:

گردانندگان تشكل ها باید از رسانه های جمعی و محلی برای ابلاغ تاریخ، زمان و مكان برگزاری جلسات در روستاهای مختلف استفاده نمایند.

همچنین توزیع اطلاعیه یا اطلاع رسانی از طریق بیل بورد نیز راه حل دیگری است كه می توان به آن متوسل شد.

مرحله‌ی 2: فعالیت های آگاه سازی

گروه هدف: كلیه‌ی كشاورزان و نمایندگان موسسات حمایتی

كارمندان مسئول: گرداننده‌ی تشكل و كارمندان سایر موسسات

زمان‌بندی: طی یك یا دو هفته پس از پایان بازدید اولیه از روستا (مرحله‌ی1).

اهداف اصلی:

× معرفی موسسه‌ی مجری طرح و كارمندان آن و همچنین نمایندگان شركت‌های حمایتی

× ارایه‌ی جزئیات طرح توسعه و اهداف، روش ها و محتوای طرح وتاكید بر اهمیت نقش كشاورزان

× برآورد میزان تمایل كشاورزان برای شركت در طرح

× برنامه ریزی یك نظر سنجی مقدماتی

روش ها:

× برگزاری جلسات سخنرانی

× ایراد سخنرانی

× مباحثه

اسناد: بروشور 1/2

تجهیزات سمعی بصری: نقشه‌ی آرایش پیشنهادی طرح

اطلاعات و دستورالعمل

1/2) هدف از فعالیت های آگاه سازی:

هدف از آگاه سازی، اطلاع رسانی به كلیه‌ی كشاورزان در مورد جوانب متعدد طرح مانند اهداف، روش ها، جزئیات طرح و همچنین تبیین نقش و مسولیت های كشاورزان در مراحل مختلف طرح (از طراحی و اجرا تا مدیریت سیستم های آبیاری) است.

به علاوه جلسات آگاه سازی فرصتی فراهم خواهند آورد تا طی آنها، كارمندان موسسه و به ویژه گرداننده‌ی تشكل كه در تمام مراحل همكاری بسیار نزدیكی با كشاورزان خواهد داشت، به كشاورزان معرفی شوند. حتی می توان كارمندان موسسات حمایتی را نیز كه در جلسات حضور دارند، به كشاورزان شناساند.

اگر تمام كشاورزان در مورد طرح به طور كامل توجیه شوند، خواهند توانست از مراحل اجرای طرح و بایدها و نبایدهای هر مرحله و مسولیت موسسات و نهادها تصویری واقعی بدست آورند.

یكی از نتایج عمده‌ی فعالیت های آگاه سازی اطلاع یافتن كشاورزان از نقش محوری خود در مراحل مختلف طرح به طرق زیر است:

        ·مشاركت در طراحی و برنامه ریزی.

        ·نظارت بر مراحل نصب سیستم هاو در صورت امكان تقبل نصب بخشهای كوچكی از آنها.

        ·تشكیل و مدیریت گروه‌ها و حوزه‌ی آبیاری.

        ·پذیرش مسئولیت استفاده و نگهداری از تاسیسات آبیاری، زهكشی و سیستم‌های وابسته.

2/2) جلسات گروهی:

در هر روستای مركزی باید یك سری جلسات آگاه سازی با رعایت نكات ذیل برگزار شود:

B طول مدت جلسات آگاه‌سازی نباید بیش از 5/1 ساعت باشد و سخنرانی گرداننده‌ی تشكل یا هر مسئول دیگری نباید بیش از 30 تا 45 دقیقه به طول بینجامد. مدت باقی مانده را می توان به پرسش و پاسخ اختصاص داد.

B برای اطمینان از انتقال درست مطالب به كشاورزان، استفاده از گویشی قابل فهم توصیه می شود. علاوه بر این سخنران باید آرام، شمرده و به قدر كافی بلند صحبت كند تا همه بتوانند صدای او را به خوبی بشنوند.

برای اطمینان از انتقال كلیه‌ی موضوعات به كشاورزان لازم است كشاورزان از واژه‌ها و اصطلاحات بسیار فنی كه درك آنها برای كشاورزان مشكل می نماید، به هیچ عنوان استفاده نكنند. به علاوه باید از به كاربردن واژه ها و اصطلاحات انگلیسی نیز پرهیز كرد. برای مثال، بجای استفاده از واژه‌ی انگلیسی Drainage بهتر است از واژه‌ی زهكشی یا تخلیه استفاده شود.

همچنین توصیه می شود مكان برگزاری جلسات، به گونه ای انتخاب شود كه دسترسی كلیه‌ی كشاورزان به آن آسان بوده و به علاوه بتوانند بدون ایجاد مزاحمت های صوتی برای همسایگان،‌آزادانه نقطه نظرات خود را بیان كنند. از مكان های مناسب می توان از مدرسه،‌مسجد یا در صورت وجود، سالن اجتماعات روستا نام برد.

برای این كه مكان برگزاری جلسات، ساكت و آرام بوده و مزاحمت های صوتی محیط بیرون نظم جلسه را مختل نسازد،‌ بهتر است از انتخاب اماكن شلوغ و پرسرو صدا مانند مراكز خرید پرهیز كرد.

B گردانندی تشكل و سایر مسئولین مربوطه باید یك روز پیش از برگزاری جلسه با حاكم روستا تماس بگیرند تا مطمئن شوند كه او خبر برگزاری جلسه را به اطلاع كشاورزان رسانده است.

B گرداننده‌ی تشكل و سایر مسئولین مربوطه باید حداقل 30 دقیقه پیش از شروع جلسه، در محل حاضر باشند تا از مهیا بودن همه‌ی شرایط و امكانات مطمئن شوند.

B گرداننده‌ی تشكل و سایر مسئولین مربوطه باید پس از ورود به روستا، از مسئولین روستا بخواهند كه از طریق بلندگوی مسجد به روستائیان اطلاع داده شود كه جلسه بزودی آغاز خواهد شد.

3/2) ساختار جلسه:

در ابتدای جلسه‌ی آگاه سازی، گردانندی تشكل یا هر فرد دیگری كه مسئولیت ایراد سخنرانی را بر عهده گرفته باید به كشاورزان خوش آمد بگوید و از زحمات حاكم روستا در تنظیم و سازماندهی این جلسات قدردانی كند. پس از آن نیز باید كلیه‌ی كارمندان مؤسسه مجری طرح و سایر مؤسسات حمایتی به اختصار معرفی شوند.

پیش از ایراد سخنرانی باید اهداف اصلی طرح و سایر موضوعات اصلی مهم مطرح شده و به طور كامل برای كشاورزان توضیح داده شوند. ایراد سخنرانی باید توسط گرداننده‌ی تشكل یا یكی از اعضای مؤسسه‌ی مجری یا توسط دو نفر از كارمندان مؤسسات حمایتی كه در اجرای طرح شركت دارند، انجام شود. طول مدت سخنرانی نباید بیش از 45 دقیقه باشد چرا كه در این صورت كشاورزان به طور فعال به آن گوش فرا نخواهند داد.

B تعداد سخنرانان نباید بیش از 3 نفر باشد. زمان در نظر گرفته شده برای هر یك نیز نباید بیش از 15 دقیقه باشد. اگر تعداد سخنرانان بیشتر شود، احتمال به درازاكشیده شدن زمان سخنرانی و خستگی كشاورزان وجود دارد.

B در صورت امكان ،‌نقشه یا طرحی از آرایش پیشنهادی شبكه‌ی آبیاری را باید به كشاورزان نشان داد تا بدین وسیله آنان یك دید كلی از طرح در ذهن داشته باشند.

B البته باید به كشاورزان یادآوری كرد كه طرح مذكور قطعی نیست و می توان در مرحله‌ی طراحی مشاركتی نظرات كشاورزان را در آن اعمال كرد (مرحله ی 6).

پس از سخنرانی ، كشاورزان و كارمندان مؤسسات حمایتی باید فرصتی برای طرح سؤالات و نقطه نظرات خود درباره‌ی كلیات طرح یا جزئیات فنی آن داشته باشد.

در پایان جلسه، گرداننده‌ی تشكل یا سایر كارمندان مؤسسه‌ی مجری طرح باید میزان اشتیاق و میل به همكاری كشاورزان شركت كننده در جلسه را مورد ارزیابی قرار داده و مشخص كنند كه آیا آنان پس از شنیدن نكات مفید طرح، تمایلی به اجرای آن پیدا كرده اند یا خیر.

در آخر نیز لازم است سخنران، جملات خود را با تشكر و قدردانی از حضور و توجه كشاورزان و كارمندان شركت های حمایتی به پایان برد.

? پیش از شروع سخنرانی یا در پایان جلسه ،‌باید از شركت كنندگان خواست تا فرم حضور در جلسه را پر كرده و نام و شماره تلفن خود را نوشته و سپس آن را امضا كنند.

× توزیع و امضای فرم نباید در حین ایراد سخنرانی یا هنگام طرح سؤالات باشد،‌چرا كه تمركز كشاورزان بهم خواهد خورد.

? در آغاز یا پایان جلسه،‌نسخه ای از بروشور طرح كه در آن،‌اهداف، روش ها و امكانات طرح درج شده، باید بین كشاورزان و كارمندان شركت های حمایتی توزیع شود.

B حدود 10 تا 15 نسخه‌ی اضافی از بروشور نیز باید به حاكم روستا تحویل داده شود تا او آن ها را در اولین فرصت به دست غایبین برساند.

ï نمونه ای از كلیات بروشور مذكور در ضمیمه‌ی 2 / 1 آمده است.

4/2) موضوعات سخنرانی:

در سخنرانی باید به موضوعات زیر اشاره شود:

        ·تشریح اهداف اصلی طرح

        · نام روستاهای موجود در طرح

        · نام مؤسسات مسئول اجرای طرح

        · قوانین اصلی طرح مانند،‌گفتگو مداری،‌اعتماد به نفس،‌مشاركت و استفاده‌ی پایدار از منابع.

   · نقش و مسئولیت های كشاورزان، به خصوص در قبال استفاده و نگهداری از سیستم های آبیاری، زهكشی و تأسیسات رفاهی و همچنین دریافت آب بها برای پرداخت هزینه های استفاده و نگهداری از سیستم.

        · مراحل طرح

        · اهمیت مشاركت در تمام مراحل طرح كه شامل تشكیل نهادهای روستایی نیز می شود.

        · ارایه‌ی امكانات حمایتی و آموزشی

        · ارایه جدول زمانی برای اجرای كلیه‌ی مراحل طرح

مرحله‌ی 3 : نظرسنجی اولیه

گروه هدف: كلیه‌ی كشاورزان، به خصوص حاكم و مسئولین مهم روستا

كارمندان مسئول: گرداننده‌ی تشكل

زمان بندی: طی چند هفته پس از برگزاری جلسات آماده سازی (مرحله‌ی 2)

اهداف اصلی:

   ×   جمع آوری اطلاعات موثق در مورد طراحی مراحل بعدی و بررسی دقیق تر امكان سوددهی طرح در روستاها و مناطقی كه در حوزه‌ی اجرای طرح واقعند.

      ×         معرفی افراد مؤثر در داخل كمیته هایی كه نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای طرح در مراحل بعدی آن دارند.

   ×    بررسی میزان آگاهی و تجارب كشاورزان در حوزه‌ی مدیریت،‌استفاده و نگهداری سیستم های آبیاری و همچنین تشكیل و مدیریت نهادهای روستایی كه می توانند در توسعه و اجرای مراحل بعدی طرح مؤثر واقع شوند.

   ×    ایجاد روابط قوی بین كشاورزان و گرداننده‌ی تشكل بر پایه‌ی احترام متقابل. روابط مذكور، برای انجام درست مراحل طرح بسیار ضروری به نظر می رسند.

روش ها :

      ×        انجام مصاحبه های فردی و گروهی

      ×        بازدیدها

      ×         ملاقات های غیررسمی

      ×         و مباحثه

اسناد:‌

      ×         پرسش نامه (ضمیمه‌ی 1/3)

      ×         طرح كلی نظرسنجی (ضمیمه‌ی 2/3)

      ×         بروشور (ضمیمه‌ی 1/3)

 

 
 

تجهیزات سمعی بصری: هیچ

اطلاعات و دستورالعمل :

برای اجرای موفقیت آمیز طرح نظرسنجی توسط تیم تحت رهبری گرداننده‌ی تشكل،‌اجرای دستورالعمل های زیر ضروری است:

جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به گروه های واقع در حوزه‌ی اجرای طرح، استفاده از روش های كاربردی گردآوری اطلاعات درنظرسنجی بسیار مهم است. نظرسنجی فرصتی مغتنم برای گردانندگان تشكل ها فراهم می آورد تا طی آن شناخت كلی از گروه ها و درك عمیق تری از كشاورزی آبی منطقه بدست آورند. به علاوه ضمن آن می توان با كشاورزان رابطه برقرار كرد و پایه های اعتمادی متقابل را بنا نهاد كه این مهم در طراحی و اجرای مراحل بعدی طرح، اهمیت فوق العاده ای دارد. توضیح مراحل مختلف نظرسنجی در بخش های ذیل آمده است:

1/3) طراحی نظرسنجی:

پیش از آنكه گرداننده‌ی تشكل اجرای نظرسنجی را آغاز كند، باید با حاكم روستا نشستی داشته باشد تا طی آن با او در مورد تعیین تاریخ مصاحبه با كشاورزان مباحثه كرده و به توافق برسد. در صورتی كه گرداننده‌ی تشكل بخواهد نظرسنجی یك هفته پس از اتمام جلسات آگاه سازی انجام شود می تواند در پایان جلسه‌ی آگاه سازی بر سر مسایل فوق با حاكم روستا به مباحثه بنشیند.

اگر فاصله‌ی بین جلسه‌ی آگاه سازی و اجرای نظرسنجی بیش از دو هفته باشد،‌توصیه می شود مباحثه و توافق در مورد تاریخ اجرای نظرسنجی یك هفته قبل از اجرای آن انجام شود.

زمان در نظر گرفته شده برای اجرای نظرسنجی نباید بیش از دو هفته باشد. چرا كه در این صورت ممكن است حاكم روستا زمان دقیق ورود گرداننده‌ی تشكل به روستا را فراموش كند یا حتی ممكن است امكان دسترسی به گرداننده‌ی تشكل وجود نداشته باشد.

B گرداننده‌ی تشكل باید یك روز پیش از آغاز نظرسنجی، طی یك تماس تلفنی یا دیداری كوتاه با حاكم روستا، تأیید توافق در مورد تاریخ های برنامه ریزی شده را بگیرد.

2/3) جمع آوری اطلاعات از منابع ثانویه:

گرداننده‌ی تشكل باید پیش از انجام نظرسنجی،  از دفاتر مؤسسات مربوطه بازدید كند و اطلاعات و آمارهای مربوط به جمعیت، مساحت زمین های قابل كشت در منطقه،‌زمین های آبیاری شده،‌الگوی كشت و سایر اطلاعات روستاهای واقع در حوزه‌ی اجرای طرح توسعه را استخراج كند.

منبع دیگری كه می تواند برای كسب اطلاعات مفید باشد، گزارش امكان سنجی است كه توسط سازمان های دولتی به منظور استخراج اطلاعات مربوط به وضعیت موجود كشاورزی در روستاها تهیه گردیده است. این گزارش شامل اطلاعاتی از قبیل الگوی كشت، نوع و شرایط خاك، مساحت زمین های قابل كشت و غیره می‌باشد.

3/3) تهیه‌ی طرح نظرسنجی:

گرداننده‌ی تشكل باید پیش از اجرای موفقیت آمیز نظرسنجی، با تهیه‌ی پرسش نامه، بروشور،‌نقشه ها و طرح هایی از منطقه‌‌ی اجرای طرح آبیاری به تعداد مورد نیاز، و همچنین تدارك تعداد مناسبی نوشت افزار و وسایل مانند كاغذ، مداد،‌مدادپاك كن، سوزن ته گرد و پوشه، امكانات اجرای طرح نظرسنجی را فراهم كند.

4/3) روش های گردآوری اطلاعات:

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای نظرسنجی، لازم است گرداننده‌ی تشكل از روش های مشروحه در ذیل استفاده كند.

1/4/3) مصاحبه های رسمی:

مصاحبه های رسمی كه در آن ها از پرسش نامه استفاده می شود یكی از راههای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز است. گرداننده‌ی تشكل می تواند مصاحبه ها را به صورت فردی یا گروهی (به صورت 5 تا 20 نفره) برگزاز نماید. انتخاب یكی از این حالت ها به نوع اطلاعات مورد نیاز بستگی دارد.

[1]  واژه حوزه‌ی آبیاری را به سازمانی اطلاق كرده ایم كه مسئولیت مدیریت سیستم آبیاری را برعهده دارد. البته در مورد ضرورت و امكان تشكیل یك حوزه‌ی آبیاری كلیه سهام داران می توانند تصمیم گیری كنند.

 • دانلود گزارش كارآموزی بررسی ارقام مختلف پنبه

  آبیاری پنبه,آفات و بیماریهای پنبه,اهمیت اقتصادی پنبه,برداشت پنبه,تاریخچه و كلیات پنبه,تركیبات پنبه,تناوب زراعی پنبه,خصوصیات گیاهی پنبه,روشهای مختلف كاشت پنبه,زراعت پنبه,زمان كاشت پنبه,طریقة مصرف كود در زراعت پنبه,كنترل علفهای هرز پنبه,گونه ها و ارقام پنبه,معرفی ارقام مختلف پنبه,مواد غذایی مورد نیاز…

 • پاورپوینت نگاهی بر معماری کتابخانه

  پاورپوینت معماری کتابخانه بیرمنگام,پاورپوینت معماری کتابخانه عمومی دانمارک,پاورپوینت نگاهی بر معماری کتابخانه,دانلود پاورپوینت معماری کتابخانه بیرمنگام,دانلود پاورپوینت معماری کتابخانه عمومی دانمارک,دانلود پاورپوینت نگاهی بر معماری کتابخانه,طراحی داخلی کت,معماری کتابخانه بیرمنگام,معماری کتابخانه عمومی دانمارک,نگاهی بر معماری کتابخانه کاربر محترم میتوانید جزئیات…

 • پاورپوینت مسجد شیخ زاید

  آشنایی با مسجد شیخ زاید امارات,پاورپوینت معماری,پروژه معماری,دانلود پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید,مسجد شیخ زاید,مسجد شیخ زاید ابوظبی,مطالعه مسجد شیخ زاید,معرفی مسجد شیخ زاید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مسجد شیخ زاید را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • ترجمه مقاله تعیین محل بهینه شاخص نقص(اندیکاتورهای شکست یا خطا) با استفاده از الگوریتم ایمن

  الگوریتم ایمن,ترجمه مقاله,ترجمه مقاله تعیین محل بهینه شاخص نقص(اندیکاتورهای شکست یا خطا) با استفاده از الگوریتم ایمن,تعیین محل بهینه شاخص نقص(اندیکاتورهای شکست یا خطا) با استفاده از الگوریتم ایمن,سیستم خودکار توزیع,شاخص نقص کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ترجمه مقاله تعیین…

 • پاورپوینت مجتمع مسکونی 50 واحدی( نسرین سراجی )

  پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی 50 واحدی,پاورپوینت مجتمع مسکونی 50 واحدی(نسرین سراجی),تحلیل مجتمع مسکونی 50 واحدی وین,دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی 50 واحدی(نسرین سراجی),مجتمع مسکونی 50 واحدی,مجتمع مسکونی 50 واحدی(نسرین سراجی),مجتمع مسکونی خارجی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی 50…

 • پاورپوینت نانو تکنولوژی در معماری

  پاورپوینت معماری,پاورپوینت نانو تکنولوژی در معماری,دانلود پاورپوینت نانو تکنولوژی در معماری,شیشه از جنس نانو,کاربرد نانو تکنولوژی در معماری,معماری و نانو,نانو از دیدگاه معماری,نانو تکنولوژی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نانو تکنولوژی در معماری را مطالعه و در صورت نیاز…

 • مالکیت دراسلام

  پرسشنامه مالکیت دراسلام,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق مالکیت دراسلام,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلودتحقیق,مالکیت دراسلام,مقاله,مقاله مالکیت دراسلام کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مالکیت دراسلام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مالکیت دراسلام مالکیت دراسلام اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد…

 • پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی

  اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری,پاورپوینت,پاورپوینت اقتصاد مقاومتی,پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی,تبیین مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی,تفاوت اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی,دانلود پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی,کلیات اقتصاد مقاومتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت کلیات اقتصاد مقاومتی را مطالعه و…

 • پاورپوینت نقطه تاکید (فرهنگ و هنر هفتم)

  پاورپوینت درس نقطه تاکید,پاورپوینت نقطه تاکید,پاورپوینت نقطه تاکید (فرهنگ و هنر هفتم),پاورپوینت نقطه تاکید فرهنگ و هنر,دانلود پاورپوینت نقطه تاکید,نقطه تاکید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نقطه تاکید (فرهنگ و هنر هفتم) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود…

 • نقشه فاز 2 مدرسه ابتدایی

  نقشه مدرسه فاز دو کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نقشه فاز 2 مدرسه ابتدایی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل نقشه فاز 2 مدرسه ابتدایی نقشه فاز 2 مدرسه ابتدایی کامل همراه با نما و برش…

 • پاورپوینت بررسی معماری سبک خراسانی ، معماری اسلامی

  بررسی شیوه خراسانی,پاورپوینت بررسی سبک خراسانی,پاورپوینت بررسی سبک خراسانی _ معماری اسلامی,پاورپوینت معماری خراسانی,پروژه,پروژه سبک معماری خراسانی,پروژه معماری اسلامی,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود,دانلود پاورپوینت بررسی سبک خراسانی,دانلود پاورپوینت سبک معماری خراسانی,دانلود پروژه برای معماری اسلامی,شیوه خراسانی,شیوه معماری خراسانی,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • تحقیق در مورد تاریخ اسلام

  اهمیت و ضرورت شناخت تاریخ اسلام,پایان نامه,پروژه,پژوهش,پژوهش در مورد تاریخ اسلام,پیامبر,تاریخ,تاریخ اسلام,تحقیق,تحقیق در مورد تاریخ اسلام,تقسیم تاریخ,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پژوهش در مورد تاریخ اسلام,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق در مورد تاریخ اسلام,دانلود مقاله,مقاله,هجرت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق در…

 • مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای

  جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی,مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی…

 • پاورپوینت معماری آکوستیک

  پاورپوینت تاریخ آکوستیک معماری,پاورپوینت دوره کلاسیک,پاورپوینت دوره گوتیک,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری آکوستیک,پاورپوینت معماری داخلی,تاریخ آکوستیک معماری,دانلود پاورپوینت معمار,دانلود پاورپوینت معماری,دوره کلاسیک,دوره گوتیک,معماری,معماری آکوستیک,معماری داخلی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معماری آکوستیک را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • دانلود پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده)

  کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی…

 • بررسی روابط اجتماعی در ایران

  بررسی روابط اجتماعی در ایران,روابط اجتماعی در ایران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی روابط اجتماعی در ایران را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی روابط اجتماعی در ایران اكثر محصولات صنعتی تولید شده یا در…

 • پاورپوینت ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  پاورپوینت ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟,پروژه ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟,تحقیق ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟,دا,دانلود پاورپوینت ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟,دانلود پروژه ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟,دانلود تحقیق ژئوتکستایل چیست و چه کاربردهایی دارد؟,ژئوتکستایل…

 • نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی

  ارتباط جمعی یا عمومی,افكار عمومی,بررسی گسترش افكار عمومی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق روابط عمومی,تحقیق نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی,جزوه,دانلود,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی,روابط عمومی,گسترش افكار عمومی,مقاله,مقاله افكار عمومی,نقش روابط عمومی,نقش روابط عمومی در گسترش افكار عمومی…

 • پاورپوینت آموزش Free Hand

  Free Hand,آموزش Free Hand,پاورپوینت,پاورپوینت Free Hand,پاورپوینت آموزش Free Hand,دانلود آموزش Free Hand,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت Free Hand,دانلود پاورپوینت آموزش Free Hand کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آموزش Free Hand را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت انرژی خورشیدی

  انرژی خورشیدی,پاورپوینت انرژی خورشیدی,دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت انرژی خورشیدی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت انرژی خورشیدی ۲۷ اسلاید   فهرست مطالب: انرژی خورشیدی و سلولهای خورشیدی  تاريخچه سلول‌هاي…

 • تحلیل و اندازه ­گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

  آیرودینامیکی,اندازه ­گیری,پره,تحلیل,توربین,گشتاورهای,نیروها کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحلیل و اندازه ­گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مقدمه: انواع توربین های بادی 1- 1.توربین های بادی با محور…

 • پاورپوینت فرهنگ پذیری چیست

  پاورپوینت تعریف فرهنگ پذیری چیست,پاورپوینت رایگان فرهنگ پذیری چیست,پاورپوینت فرهنگ پذیری چیست,پروژه فرهنگ پذیری چیست,تحقیق فرهنگ پذیری چیست,دانلود پاورپوینت تعریف فرهنگ پذیری چیست,دانلود پاورپوینت رایگان فرهنگ پذیری چیست,دانلود پاورپوینت فرهنگ پذیری چیست,دانلود پروژه,دانلود تحقیق فرهنگ پذیری چیست,دانلود فرهنگ پذیری چیست,فرهنگ…

 • آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

  آفات درخت صنوبر,بیماری های درخت صنوبر,بیماری های مهم درخت صنوبر,پایان نامه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,درخت صنوبر,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل آفات…

 • پاورپوینت بررسی شهرستان اسدآباد همدان

  آشنایی با شهرستان اسدآباد همدان,پاورپوینت بررسی شهرستان اسدآباد همدان,پاورپوینت روستای النجه,پاورپوینت روستای النجه اسدآباد,پاورپوینت روستای النجه همدان,پروژه روستا,دانلود پاورپوینت بررسی شهرستان اسدآباد همدان,روستای النجه,شهرستان اسدآباد همدان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی شهرستان اسدآباد همدان را مطالعه و در…

 • پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری

  آشنایی با روانشناسی محیط در معماری,پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری,پاورپوینت روانشناسی و محیط,دانلود پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری,روانشناسی محیط در معماری,روانشناسی محیطی در معماری,روانشناسی و معماری,قانون های گشتالت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روانشناسی محیط در معماری را مطالعه…

 • پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  ادراک از خود,استباط ادراکی,پیچیدگی شن,تعریف ادارک,دانلود پاورپوینت ادراک(فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان),دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان,رخدادهای اجتماعی و افراد,سازمان ادراکی,فراگرد ادراکی,ویزگیهای وضعیت,ویژگیهای ادارک شونده,ویژگیهای ادارک کننده,ویژگیهای مؤثر بر ادارک اجتماعی…

 • دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد (فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد (فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)، کاربردهای ارزیابی عملکرد، شاخص های ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد، انواع ارزیابی، روشهای ارزیابی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد (فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)…

 • مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره وری

  خلاقیت و نوآوری و بهره وری,مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره وری,مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره وری (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره وری را مطالعه و در…

 • رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین

  رضایت شغلی,سازمان,کارکنان,مدیران,نیروی انسانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و میزان…

 • پیشینه و مبانی نظری عدالت سازمانی و عملکرد شغلی

  پیشینه تحقیق,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه نظری عدالت سازمانی و عملکرد شغلی,پیشینه و مبانی نظری,پیشینه ومبانی نظری عدالت سازمانی و عملکرد شغلی,عدالت سازمانی و عملکرد شغلی,مبانی نظری,مبانی نظری عدالت سازمانی و عملکرد شغلی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کاربر محترم میتوانید…

 • پرسشنامه ارگونومی

  ارگونومی,پرسشنامه,پرسشنامه ارگونومی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پرسشنامه ارگونومی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه ارگونومی جهت تعیین شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه ای استفاده شد که در سال 1987 توسط ال.راكین روك [1]…

 • مجموعه سوالات استخدامی رشته حسابداری

  استخدام حسابداری در شهرداری,استخدام در بانک,استخدامی های حسابداری,حسابداری و سوالات,سوالات استخدامی حسابداری,سوالات حسابداری,مجموعه سوالات استخدامی,نمونه سوالا استخدامی حسابداری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مجموعه سوالات استخدامی رشته حسابداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل در این…

 • اخلاق پیامبر اسلام

  اخلاق,اخلاق پیامبر اسلام,اسلام,پیامبر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اخلاق پیامبر اسلام را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل از آنجا که سال جاری به نام مبارک و مقدس یامبر اعظم (ص) مزین گردیده است شایسته است که…

 • برنامه ریزی منابع سازمانی

  انواع منابع سازمان,برنامه ریزی منابع انسانی,برنامه ریزی منابع سازمان,برنامه ریزی منابع سازمانی,برنامه ریزی منابع سازمانی ERP,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,کتاب برنامه ریزی منابع سازمان,مقاله,مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی,منابع سازمانی چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل برنامه ریزی منابع سازمانی را…

 • پاورپوینت طرح تعاونیهای مسكن مهر برای خانه دار شدن اقشار كم درآمد

  پاورپوینت آشنایی با طرح تعاونی مسکن مهر,پاورپوینت طرح خانه دار شدن اقشار کم درآمد,دانلودپاورپوینت طرح تعاونیهای مسكن مهر برای خانه دار شدن اقشار كم درآمد,روش های برنامه ریزی شهری,طرح تعاونیهای مسكن مهر برای خانه دار شدن اقشار كم درآمد,مسکن مهر…

 • آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

  آموزشهای حرفه ای,آموزشهای حرفه ای مستمر,آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی,رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی,نحوه عمل حسابداران رسمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر…

 • مبانی و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی

  پیشینه تحقیق تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,مبانی و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی توضیحات: فصل دوم…

 • گذر و نظری بر سقاخانه

  پایان نامه معماری,پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پایان نامه معماری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود رساله معماری,دانلود مقاله,رساله معماری,سقاخانه,کربلا,معماری سقاخانه,مقاله,نماد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گذر و نظری بر سقاخانه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل گذر و نظری بر سقاخانه  …

 • بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)

  بررسی,پروژه,پژوهش,تأثیر مراکز مشاوره,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دیدگاه دانش آموزان,کاهش مشکلات دانش آموزان,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود…

 • پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک

  پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک,پروژه نظریه شخصیت اوتو رانک,تحقیق نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پاورپوینت نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود پروژه نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود تحقیق نظریه شخصیت اوتو رانک,دانلود روانشناسی,دانلود نظریه شخصیت اوتو رانک,روانشناسی,نظریه شخصیت اوتو رانک کاربر…

 • تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «با حجاب» نزدیك است؟

  باحجاب,تعریف اسمی,تعریف تحلیلی,حجاب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «با حجاب» نزدیك است؟ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل شرح مختصر: یكی از عمده ترین مسایل كشورهای…

 • پاورپوینت ساختمان سبز

  انسان,بام سبز,بهداشت و محیط زیست,پاورپوینت بام سبز,پاورپوینت ساختمان سبز,پاورپوینت معماری سبز,دانلود پاورپوینت ساختمان سبز,ساختمان سبز,طبیعت و معماری,مدیریت ایمنی,معماری سبز کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ساختمان سبز را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت ساختمان سبز…

 • فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی

  تطبیق,حقوق اروپائی,حقوق جزای اسلامی,فلسفه وجودی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فلسفه وجودی حقوق جزای اسلامی و تطبیق با حقوق اروپائی…

 • پاورپوینت گوی آبی زیبا (درس 1 مطالعات اجتماعی کلاس نهم)

  پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی نهم,پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی نهم گوی آبی زیبا,پاورپوینت درس 1اجتماعی نهم گوی,پاورپوینت درس گوی آبی زیبا,پاورپوینت گوی آبی زیبا,پاورپوینت مطالعات اجتماعی,دانلود پاورپوینت گوی آبی زیبا,دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی,گوی آبی زیبا,مطالعات اجتماعی کاربر محترم میتوانید…

 • پروژه در مورد کاخ چهل ستون ...مناسب برای اریه به دانشگاه و مدارس

  چهلستون,چهلستون کجاست,کاخ چهلستون کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پروژه در مورد کاخ چهل ستون ...مناسب برای اریه به دانشگاه و مدارس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فهرست مطالب   عنوان                                                                                                               مقدمه.......................................................................................................................... . کاخ چهلستون............................................................................................................. .…

 • طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

  الگوریتم ازدحام ذرات,پروژه,پژوهش,تحقیق,توربین‌های بادی,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,سیستم های تبدیل کننده انرژی باد,شبیه ­سازی,طراحی,کنترل بار فرکانس,کنترل فرکانس سیستم قدرت,کنترل کننده PI,کنترل کننده فازی,کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی و شبیه ­سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل…

 • بررسی حسابداری

  بررسی حسابداری,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق حسابداری,تعریف حسابداری,جزوه,حسابداری,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود مقاله حسابداری,رشته حسابداری,کار حسابداری,مفهوم حسابداری,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی حسابداری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی حسابداری مقدمه حسابداری حسابداری یا به تعبیری زبان…

 • گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی

  دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران,دانلود گزارش کارآموزی عمران,دانلود گزارش کارآموزی مهندسی عمران,گزارش کار کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی رشته عمران,گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران,گزارش کارآموزی عمران,گزارش کارآموزی مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل گزارش کارآموزی رشته مهندسی عمران در پروژه ساختمانی…

 • پاورپوینت معرفی شغل کارشناس آموزش

  اهمیت و جایگاه آموزش سازمانی در دنیای امروز,پاورپوینت با عنوان شغل کارشناس آموزش,پاورپوینت با موضوع شغل کارشناس آموزش,پاورپوینت در رابطه با شغل کارشناس آموزش,پاورپوینت در مورد شغل کارشناس آموزش,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژ,شخصیت شناسی کارشناس آموزش,کار کارشناس آموزش چیست,کار کارشناس آموزش و مدیر…

 • پاورپوینت معرفی برج (نمونه های خارجی)

  آشنایی با برج نمونه های خارجی,برج جین مائو,برج دبی,برج سیرز,برج میلنیوم,پاورپوینت برج های خارجی,پاورپوینت معرفی برج نمونه خارجی,پاورپوینت نمونه خارجی برج,دانلود پاورپوینت معرفی برج (نمونه های خارجی) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت معرفی برج (نمونه های خارجی) را مطالعه…

 • پاورپوینت ویژگی های اقلیمی مشهد

  آشنایی با ویژگیهای معماری و اقلیمی مشهد,پاورپوینت آشنایی با ویژگیهای معماری و اقلیم,پاورپوینت ویژگیهای اقلیمی مشهد,دانلودپاورپوینت ویژگیهای اقلیمی مشهد,كتاب اقلیم و معماری تالیف مرتضی كسمایی,ویژگیهای اقلیمی مشهد,ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ویژگی های اقلیمی…

 • محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

  آیین دادرسی اطفال,اطفال,پروژه,پروژه محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال,پژوهش,پژوهش محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال,تحقیق,تحقیق محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال,حقوق کودک,دادرسی اطفال,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,قانون 1387,محاسن,معایب,مقاله,مقاله محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل محاسن…

 • طراحی ربات شوینده هوشمند

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ربات,ربات شوینده,طراحی ربات شوینده,طراحی ربات شوینده هوشمند,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل طراحی ربات شوینده هوشمند را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل طراحی ربات شوینده هوشمند روشهای دستی طبق یك سری علل…

 • تاریخچه بیشاپور و تاریخچه آن

  آناهیتا، معبد عظیم بیشابور,تاریخ بنیاد بیشاپور,تاریخچه حفاری در شهر بیشاپور,تاریخچه شهر تاریخی بیشاپور,تالار پذیرایی بیشابور,تالار شاپور (تالار چلیپا),غار و مجسمه شاپور,كاخ والرین,گردشی در شهر تاریخی بیشاپور,مشخصات شهر بیشاپور,معبد آناهیتا,نقش‌های برجسته تنگ چوگان کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تاریخچه بیشاپور و…

 • اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  آموزش,اثر بخشی,بهبود اضطراب امتحان,پایان نامه,دانش آموزان,روش خوددستوری,عملکرد تحصیلی,مایکنبام کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل اثر بخشی…

 • دانلود پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ

  پرسشنامه,پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ,رها شدگی,طرح واره,یانگ کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل دانلود پرسشنامه طرح واره رها شدگی یانگ هدف این پرسشنامه…

 • پاورپوینت اندازه گیری بهره وری (فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)

  انواع شاخصهای بهره وری,بهره,بهره وری جزئی,بهره وری کل عوامل,پاورپوینت اندازه گیری بهره وری(فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری),دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن…

 • آزمون استخدامی مهندسی کامپیوتر« قسمت دوم FE2»

  آزمون استخدامی,آزمون استخدامی (مهندسی کامپیوتر),پایان نامه,پروژه,پژوهش,جزوه,دانلود آزمون استخدامی (مهندسی کامپیوتر),دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل آزمون استخدامی مهندسی کامپیوتر« قسمت دوم FE2» را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل آزمون استخدامی…

 • تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

  ارقام پنبه,پروژه,پژوهش,تاثیر تنش آبی,تحقیق,جزوه,خصوصیات مرفولوژیک,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,فیزیولوژیک,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل تاثیر تنش آبی بر…

 • مبانی نظری افسردگی و نارضایتی شغلی

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری افسردگی ونارضایتی شغلی,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری افسردگی و نارضایتی شغلی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری افسردگی و نارضایتی شغلی (فصل…

 • پاورپوینت آمار استنباطی چیست

  آمار استنباطی چیست,پاورپوینت آمار استنباطی چیست,پروژه آمار استنباطی چیست,تحقیق آمار استنباطی چیست,دانلود آمار استنباطی چیست,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت آمار استنباطی چیست,دانلود پاورپوینت روانشناسی,دانلود پروژه آمار استنباطی چیست,دانلود تحقیق آمار استنباطی چیست,دانلود روانشناسی,روانشناسی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آمار استنباطی چیست…

 • پاورپوینت بتن ژئوپلیمر

  PPT,انواع بتن,بتن ژئو پلیمر,بتن ژئو پلیمری,پاورپوینت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بتن ژئوپلیمر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بتن ژئوپلیمر 35 اسلاید   پیشگفتاری بر بتن بتن رایج ترین مصالح در صنعت ساختمان…

 • تحقیق درباره شغل مربی ورزشی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق با عنوان شغل مربی ورزشی,تحقیق با موضوع شغل مربی ورزشی,تحقیق در رابطه با شغل مربی ورزشی,تحقیق در مورد شغل مربی ورزشی,جزوه,دانلود,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,درآمد مربی ورزشی,شخصیت های مناسب مربی ورزشی,فرصت شغلی و بازار کار مربی ورزشی,معرفی شغل مربی ورزشی,مقاله,مهارت و…

 • پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست

  اقتصاد نئوکلاسیک چیست,پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست,پاورپوینت تعریف اقتصاد نئوکلاسیک,پاورپوینت تعریف مکتب نئوکلاسیک,پاورپوینت رایگان اقتصاد نئوکلاسیک چیست,پاورپوینت مفهوم اقتصاد نئوکلاسیک,پاورپوینت مکتب نئوکلاسیک چیست,پروژه اقتصاد نئوکلاسیک,تحقیق اقتصاد نئوکلاسیک چیست,دانلود اقتصاد نئوکلاسیک چیست,دانلود پاورپوینت اقتصاد نئوکلاسیک چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • پاورپوینت ورشکستگی چیست

  پاورپوینت تعریف ورشکستگی,پاورپوینت رایگان ورشکستگی چیست,پاورپوینت قانون ورشکستگی چیست,پاورپوینت مفهوم ورشکستگی,پاورپوینت ورشکستگی چیست,پروژه ورشکستگی چیست,تحقیق ورشکستگی چیست,دانلود پاورپوینت تعریف ورشکستگی,دانلود پاورپوینت رایگان ورشکستگی چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم ورش,دانلود پاورپوینت ورشکستگی چیست,دانلود ورشکستگی چیست,ورشکستگی چیست کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ورشکستگی…

 • پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور

  پاورپوینت رایگان نظریه X و Y مک گریگور,پاورپوینت نظریه X و Y در مدیریت,پاورپوینت نظریه X و Y مک گریگور,پاورپوینت نظریه مک گریگور,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه X و Y مک گریگور,دانلود پاورپوینت نظریه X و Y در مدیریت,دانلود پاورپوینت نظریه…

 • پاورپوینت مديريت ريسك در نظام بانكداري

  پاورپوینت مديريت ريسك در نظام بانكداري,پایان نامه مديريت ريسك در نظام بانكداري,تحقیق مديريت ريسك در نظام بانكداري,ريسك در نظام بانكداري,مديريت ريسك در نظام بانكداري,مقاله مديريت ريسك در نظام بانكداري کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت مديريت ريسك در نظام بانكداري…

 • پاورپوینت cd گذاری

  cd گذاری چیست,خرید پاورپوینت cd گذاری,خرید و دانلود پاورپوینت cd گذاری,دانلود پاورپوینت cd گذاری,سی دی گذاری چیست,کاربرد cd گذاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت cd گذاری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت cd گذاری…

 • تحقیق درباره شغل صدا بردار

  آینده شغلی، بازار کار و فرصت های استخدامی مهندسی هوافضا,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق با عنوان شغل صدا بردار,تحقیق با موضوع شغل صدا بردار,تحقیق در رابطه با شغل صدا بردار,تحقیق در مورد شغل صدا بردار,جزوه,د,دانلود پروژه,درآمد صدابردار,شخصیت های مناسب شغل صدابرداری,معرفی شغل صدا بردار,مقاله,مهارت…

 • فیبرنوری در شبكه ارتباطات

  پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,فیبرنوری در شبكه ارتباطات,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فیبرنوری در شبكه ارتباطات را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فیبرنوری در شبكه ارتباطات   سرعت تحولات و پیدایش فناوری های نوین…

 • پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی - پیدازادان - نهاندانگان

  پاورپوینت دستگاه تولید پیدازادان,تحقیق پیدازادان نهاندانگان,تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان,دانلود دستگاه تولید مثل,دستگاه تو,دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان,مقاله دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان پاورپوینت بررسی تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان,نهاندانگان…

 • پاورپوینت طرح اختلاط رو سازی

  اختلاط آسفالت,اختلاط رو سازی,ادانلود پاورپوینت ختلاط آسفالت,پا,پاورپوینت اختلاط آسفالت,پاورپوینت اختلاط رو سازی,پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,پاورپوینت طرح اختلاط رو سازی,دانلود پاورپوینت اختلاط رو سازی,دانلود پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت,دانلود پاورپوینت طرح اختلاط رو سازی,ساختمان,سازه,طرح اختلاط آسفالت,طرح اختلاط رو سازی,مهندسی عمران کاربر محترم…

 • دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر

  دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل دانلود پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر این پرسشنامه به صورت کامل…

 • تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

  انواع پذیره نویسی,انواع پذیره نویسی در حقوق انگلیسی,پذیره نویسی در حقوق انگلیس,تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس,تشریفات پذیره نویسی,زمان تشکیل شرکت سهامی عام,ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق انگلیس,ماهیت حقوقی پذیره نویسی در…

 • پاورپوینت گردشگری سلامت چالشی نو

  پاورپوینت در مورد گردشگری سلامت چالشی نو,دانلود پاورپوینت گردشگری سلامت چالشی نو,فایل پاورپوینت گردشگری سلامت چالشی نو کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت گردشگری سلامت چالشی نو را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت گردشگری سلامت…

 • پاورپوینت بررسی جامع گلکاری

  پاورپوینت بررسی جامع گلکاری,تحقیق بررسی جامع گلکاری,دانلود پاورپوینت بررسی جامع گلکاری,گلکاری,مقاله بررسی جامع گلکاری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی جامع گلکاری را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت بررسی جامع گلکاری در 262 اسلاید…

 • پاور پوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

  ابزارهای مالی بازار سرمایه,پاور پوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه,پر,خرید پاور پوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه,خرید و دانلود پاور پوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت حسابداری,خرید و دانلود پروژه حسابداری,دانلود پاور…

 • مبانی نظری معلولیت جسمی حركتی و خلاقیت

  پیشینه تحقیق,دانلود پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری معلولیت جسمی حركتی و خلاقیت,مبانی نظری کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری معلولیت جسمی حركتی و خلاقیت را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری معلولیت جسمی…

 • بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف

  بررسی,بیولوژیكی,پروژه,پژوهش,تحقیق,جزوه,خط جانبی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دستگاه شنوایی,ماهیان مختلف,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی بیولوژیكی دستگاه شنوایی خط جانبی در…

 • پاورپوینت ساختمان سازی با نی

  پاورپوینت بامبو در ساختمان,پاورپوینت ساختمان سازی با نی,دانلود پاورپوینت ساختمان سازی با نی,روش های پیشرفته ساخت,ساختمان سازی با بامبو,ساختمان سازی با نی,گیاه بامبو در ساختمان سازی,معماری خاص نی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت ساختمان سازی با نی را مطالعه…

 • تحقیق بررسی انگیزش

  انگیزش,انگیزش چیست,انگیزش در كلاس درس,بررسی انگیزش,پروژه,پژوهش,تئوریهای انگیزش,تحقیق,تحقیق انگیزش,تحقیق انگیزش در كلاس درس,تحقیق درمورد انگیزش,تعریف انگیزش,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی انگیزش,مقاله,مقاله ایجاد انگیزش در كلاس درس,نگرشهای اولیه به نگرش کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق بررسی انگیزش را…

 • هزینه یابی بر مبنای فعالیت

  دانلود مقاله حسابداری,دانلود مقاله در مورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت,دانلود مقاله فارسی,دانلود مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت,مقاله هزینه یابی بر مبنای فعالیت,هزینه یابی بر مبنای فعالیت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل هزینه یابی بر مبنای فعالیت را مطالعه…

 • پاورپوینت سنگ گچ 2

  انواع گچ,پاورپوین,پاورپوینت انواع گچ,پاورپوینت تاریخچه سنگ گچ,پاورپوینت ذخایر سنگ گچ,پاورپوینت سنگ گچ,پاورپوینت مصارف گچ,تاریخچه سنگ گچ,دانلود پاورپوینت انواع گچ,دانلود پاورپوینت تاریخچه سنگ گچ,دانلود پاورپوینت ذخایر سنگ گچ,دانلود پاورپوینت سنگ گچ,دانلود پاورپوینت مصارف گچ,ذخایر سنگ گچ,ساختمان,سازه,سنگ گچ,مصارف گچ,مهندسی عمران کاربر محترم…

 • پاورپوینت دوره مدیریت تولید

  بررسی دوره مدیریت تولید,پاورپوینت دوره مدیریت تولید,تحقیق دوره مدیریت تولید,جزوه پاورپوینت دوره مدیریت تولید,جزوه دوره مدیریت تولید,دانلود پاورپوینت دوره مدیریت تولید,دانلود کتاب دوره مدیریت تولید,دوره مدیریت,دوره مدیریت تولید,مدیریت تولید,مقاله مدیریت تولید کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت دوره مدیریت تولید…

 • بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر شاغل

  افسردگی,پایان نامه,پژوهش,پژوهش بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و,تحقیق,تحقیق بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل,عزت نفس,عزت نفس گروهی,کارکنان مجرد,متاهل,مقاله,مقاله بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد و متاهل,مقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان شاغل و غیر…

 • نقشه کشی در سیستم های مخابراتی

  پروژه,پژوهش,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,سیستمهای مخابراتی,مخابرات,مقاله,نقشه کشی,نقشه کشی در سیستم های مخابراتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل نقشه کشی در سیستم های مخابراتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل نقشه کشی در سیستم های مخابراتی  …

 • ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده

  ROS,ارتباط,پروژه,پژوهش,تحقیق,چند شکلی های ژنتیکی,چندشکلی های,خطر ابتلاء به سرطان معده,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,ژن های آنتی اکسیدان,ژنتیکی CAT C262Tو SOD1 A251G,سرطان معده,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل ارتباط چندشکلی های ژنتیکی CAT C-262Tو SOD1 A251G با خطر ابتلاء به سرطان معده…

 • تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی و خارجی

  تحقیق,چرم,خارجی),داخلی,دستی,صنایع کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی و خارجی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فصل اول طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله:ضرورت انجام تحقیق:پیشینه تحقیق:فرضیاتتعریف عملیات متغیرها:نوع…

 • پروژه مالی حقوق و دستمزد

  اجزاء سیستم حقوق و دستمزد,پرداخت حقوق و دستمزد,پردازش حقوق و دستمزد,پروژه,پروژه مالی,پژوهش,تحقیق,تنظیم لیست حقوق و دستمزد,جزوه,خروجی سیستم حقوق و دستمزد,دانلود پروژه,سیستم حقوق و دستمزد,کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد,لیست حقوق و دستمزد,مقاله,نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد,نقش حقوق و دستمزد,ورودی…

 • وسواس

  پروژه وسواس,تحقیق وسواس,جزوه وسواس,وسواس کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل وسواس را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل وسواس وسواس.. 2 وسواس در ادبیات فارسی. 2 «لغت وسواس». 4 «ماهیت وسواس». 4 «تظاهرات بالینی و طبقه بندی». 6…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

  پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی,تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی,دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی,دانلود پاورپوینت طراحی معماری,دانلود پاورپوینت طرح معماری,دانلود پروژه طراحی معماری 5,دانلود پروژه طرح…

 • پاورپوینت جنبش اجتماعی چیست

  پاورپوینت تضاد اجتماعی چیست,پاورپوینت تغییر اجتماعی چیست,پاورپوینت جنبش اجتماعی آلن تورن,پاورپوینت جنبش اجتماعی چیست,پاورپوینت رایگان جنبش اجتماعی چیست,پاورپوینت نظریه جنبش اجتماعی آلن تورن,پروژه جنبش اجتماعی چیست,تحقیق جنبش اجتماعی چیست,جنبش اجتماعی چیست,دانلود پاورپوینت تغییر,دانلود پاورپوینت جنبش اجتماعی چیست,دانلود جنبش اجتماعی چیست…

 • پاورپوینت روستای میمند شهر بابک کرمان

  بررسی روستای صخره ای میمند کرمان,پاورپوینت روستای تاریخی میمند,پاورپوینت روستای میمند,پاورپوینت معماری,پروژه روستا,دانلود پاورپوینت اقلیم و معماری روستای میمند شهر بابک کرمان,دانلود پاورپوینت مطالعه روستای میمند استان کرمان,روستای میمند کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت روستای میمند شهر بابک کرمان…

 • پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای

  پژوهش سازمان همکاری شانگهای,پیشینه پژوهش,پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای,پیشینه سازمان همکاری شانگهای,سازمان همکاری شانگهای کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پیشینه پژوهش سازمان همکاری شانگهای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل متغیرهای پیشینه تحقیق: سازمان همکاری شانگهای…

 • بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

  اضطراب,باورهای غیر منطقی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تفکر,تفکر غیرمنطقی,تفکر منطقی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,مقاله,میزان اضطراب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی…

 • پاورپوینت عشق نوروتیک چیست

  پاورپوینت روانشناسی رشد,پاورپوینت عشق نوروتیک چیست,پاورپوینت وابستگی به پدر و مادر بعد از ازدواج,پروژه عشق نوروتیک چیست,تحقیق عشق نوروتیک چیست,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عشق نوروتیک چیست,دانلود پروژه عشق نوروتیک چیست,دانلود تحقیق عشق نوروتیک چیست,دانلود روانشناسی,دانلود عشق نوروتیک چیست,روانشناسی,روانشناسی رشد,عشق نوروتیک چیست…

 • فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت (ترجمه فارسی)

  فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل فن آوری RFID در زنجیره تامین و ساخت (ترجمه فارسی) را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل فن آوری RFID در زنجیره تامین و…

 • پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی

  20واحد مسکونی در سوئد,اقلیم و معماری,برج ایندکس,پاورپوینت آشنایی با معماری اقلیمی,پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی,دانلود پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی,دبیرستان سنت جورج,ساختمان مرکزی بانک تجارت,معماری اقلیمی,نمونه موردی معماری اقلیمی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت بررسی معماری اقلیمی را مطالعه و در…

 • پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی

  آزمایشگاه بیو شیمی,آزمایشگاه مبانی بیو شیمی,اسپكتروفتومتر,بررسی آزمایشگاه مبانی بیو شیمی,بیوشیمی,پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی,پروژه,پژوهش,تحقیق,تحقیق درمورد آزمایشگاه مبانی بیو شیمی,جزوه,جزوه آزمایشگاه مبانی بیو شیمی,جزوه پاورپوینت آزمایشگاه مبانی بیو شیمی,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آزمایشگاه…

 • بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش

  رضایت شغلی,کارمندان,موسیقی آرام کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی موسیقی آرام بخش بر رضایت شغلی کارمندان آموزش و پرورش را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل بررسی موسیقی آرام بخش بر انگیزش و رضایت شغلی کارمندان در…

 • پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی

  پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی,دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی,معماری سنتی,نورگیری,نورگیری در معماری سنتی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی ۱۵…

 • پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست

  پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست,پروژه مهارت های مقابله ای چیست,تحقیق مهارت های مقابله ای چیست,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانش,دانلود پاورپوینت مهارت های مقابله ای چیست,دانلود پروژه مهارت های مقابله ای چیست,دانلود تحقیق مهارت های مقابله ای چیست,دانلود روانشناسی,دانلود مهارت های…

 • پاورپوینت آشنایی با ای پی ای

  APA,APAچیست؟,ای پی ای,پاورپوینت APA,پاورپوینت ای پی ای,پاورپوینت سبکAPA,دانلود پاورپوینت APAچیست؟,روانشناسی,روانشناسی و علوم تربیتی,سبکAPA,کتاب کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت آشنایی با ای پی ای را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل پاورپوینت APA چیست؟ ، در حجم…

 • پاورپوینت گچ

  پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,پاورپوینت گچ,پاورپوینت گچ در معماری ایران,پاورپوینت مصارف گچ,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت گچ,دانلود پاورپوینت گچ در معماری ایران,دانلود پاورپوینت مصارف گچ,دانلود پاورپوینت مه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,ساختمان,سازه,گچ,گچ در معماری ایران,مصارف گچ,مهندسی عمران کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت…

 • مبانی نظری هوش سازمانی و ابعاد آن

  مبانی نظری هوش سازمانی و ابعاد آن (فصل دوم تحقیق) کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری هوش سازمانی و ابعاد آن را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید. دانلود فایل مبانی نظری هوش سازمانی و ابعاد آن (فصل…

 • مبانی نظری تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

  تأمین خواسته,دستور موقت,مبانی نظری,مبانی نظری تأمین خواسته,مبانی نظری تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت,مبانی نظری مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت ، تأمین خواسته (فصل دوم تحقیق),مقایسه تأمین خواسته کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل مبانی نظری تأمین خواسته،…

 • پاورپوینت اعتیاد در میان دانشجویان

  اعتیاد,پاورپوینت اعتیاد,پاورپوینت اعتیاد در میان دانشجویان,دانلود,دانلود اعتیاد,دانلود اعتیاد در میان دانشجویان,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت اعتیاد,دانلود پاورپوینت اعتیاد در میان دانشجویان,دانلود پاورپوینت روانشناسی,روانشناسی,روانشناسی اعتیاد کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اعتیاد در میان دانشجویان را مطالعه و در صورت نیاز دانلود نمایید.…

 • پاورپوینت اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

  اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,پاورپوینت اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,پاورپوینت اختلال شخصیت گسیخته ‌گون,پاورپوینت روانشناسی اجتماعی,پروژه ا,تحقیق اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,دانلود اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,دانلود پاورپوینت اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,دانلود پاورپوینت اختلال شخصیت گسیخته ‌گون,دانلود تحقیق اختلال شخصیت اسکیزوتایپال,روانشناسی اجتماعی کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل پاورپوینت اختلال…

 • بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب

  اجزای عملکرد,پروژه,پژوهش,تحقیق,تراکم,تراکم های مختلف کشت گندم,تغییرات مورفولوژیک,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,شرایط دیم,شناخت تراکم مطلوب,صفات مورفولوژیک,عملکرد,گندم,مقاله کاربر محترم میتوانید جزئیات فایل بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت…

 • پروژه کارآفرینی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS (خدمات رسانی فوری IT ، ICT)

  پروژه کارافرینی جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS (خدمات رسانی فوری IT ، ICT),دانلود پروژه جهت خرید مکان و تجهیزات فنی طرح ICTSOS (خدمات رسانی فوری IT ، ICT),دانلود کارآفرینی جهت خر,طرح توجیهی جهت خرید مکان و تجهیزات…